Kuulutus

Hakemus ympäristöluvan olennaisesta muuttamisesta / Lakan Betoni Oy

Lakan Betoni Oy on toimittanut Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 4.12.2017 päivätyn hakemuksen ympäristöluvan täydentämisestä. Hakemus on täydennetty 13.12.2018 ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaiseksi hakemukseksi ympäristöluvan olennaisesta muuttamisesta. Kyseessä on kahden varastointikentän rakentaminen betonimurskeesta sekä betonin murskaaminen tilalla Karelia RN:o 8:164, Läyliäisten kylässä.

Hakemus on nähtävillä 29.5. – 28.6.2019 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 Loppi.

Hakemuksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 28.6.2019 klo 15.00 mennessä, Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle joko osoitteella Yhdystie 5, 12700 LOPPI tai sähköisesti lopen.ymparisto@loppi.fi.

Loppi 29.5.2019

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.