Kuulutus

Hämeen ELY-keskuksen tiedoksianto: Yleistiedoksianto vesilain mukaisesta ilmoituksesta haitan poistamiseksi yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella

Kyseessä on ruoppaukset yhteisellä vesialueella 433-407-876-1, Torho, Loppi, kiinteistöjen 433-407-10-3 ja 433-407-10-8 edustalla.

YleistiedoksiantoTorhoRuoppaukset

Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 17.9. – 25.10.2021. Tiedoksiannettavat asiakirjat saa pyydettäessä Hämeen ELY-keskuksen kirjaamosta.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.