Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus

Henkilöstölle hyvää palautetta Lopen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaskokemuskyselyssä

Lapset leikkivät leikkivarjollaLopen kunnan varhaiskasvatus toteutti asiakaskokemuskyselyn 6.4. – 18.4.2021 välisenä aikana kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille. Kysely toteutettiin ensimmäisen kerran kyseisellä tavalla ja on tarkoitus toteuttaa jatkossa joka toinen vuosi samankaltaisena sähköisenä kyselynä.

Kyselyllä selvitettiin lasten ja huoltajien kokemuksia varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta sekä heidän toiveitaan kehittämiskohteista. Kysymykset koskivat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aloitusta sekä ryhmästä toiseen siirtymistä, huoltajien kokemuksia varhaiskasvatuksesta / esiopetuksesta sekä kohtaamisen, vuorovaikutuksen ja tiedottamisen toteutumista. 

Lopella toteutettiin huhtikuussa (6.4. – 18.4.2021) asiakaskokemuskysely kaikille kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille. Asiakaskokemuskyselyn linkki sähköiseen kyselyyn lähetettiin varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille sähköpostitse ja esioppilaiden huoltajille Wilman kautta. Kysymyksiin vastattiin asteikolla 1-5, jossa 1 oli erittäin tyytymätön ja 5 erittäin tyytyväinen.

Vastauksia saatiin yhteensä 91. Vastaajien määrä vastaa noin 40 % varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuvien perheiden määrästä. Asiakaskokemuskyselyn tulosten perusteella huoltajat antoivat kokonaistyytyväisyyden arvosanaksi 4,57 / 5. Kysymykseen vastanneista huoltajista 99 % on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä lapsensa varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen.

Henkilöstölle hyvää palautetta huoltajilta koronavuodesta huolimatta

Asiakaskokemuskyselyn parhaat arviot saivat lämmin vastaanotto lapsen aloitukseen liittyen, lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen sekä huoltajien arvostava ja yksilöllinen kohtaaminen. Kuluneen toimintavuoden ajan koronatilanteesta johtuen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta on poikennut normaalista toiminnasta erittäin paljon, mutta siitä huolimatta huoltajien arviointi ja palaute henkilöstölle ja varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen järjestämiselle on erittäin hyvä. Kyselyn tuloksista välittyy vahvasti, että Lopen varhaiskasvatuksen kärkiteemana oleva läsnäolopedagogiikka toteutuu hyvin.

Lapset viihtyvät erittäin hyvin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Huoltajien arvion mukaisesti lapset viihtyvät varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa erittäin hyvin, sillä huoltajien vastausten keskiarvo vastausten mukaisesti on 4,64 / 5. Erityisen hyvän arvion huoltajilta sai lapsen mahdollisuus monipuoliseen leikkiin ja toimintaa (4,77 / 5).

Vastausten perusteella kehitettävää on tiedon jakamisessa mm. lapsen päivään ja oppimiseen liittyen sekä koronatilanteen rajoitusten vuoksi vähentyneen vuorovaikutuksen ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen.

Yhteenveto kyselyn tuloksista on luettavissa varhaiskasvatuksen verkkosivuilta >>. Lisäksi tuloksista laadittu koonti lähetetään varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille.

Varhaiskasvatuksen yksiköt ovat käsitelleet yksikkökohtaisen palautteen työpaikkakokouksissa. Palautteen perusteella yksiköt ovat määritelleet omat kehittämiskohteensa ja tarvittavin osin muuttaneet ja kehittäneet toimintatapoja. Kyselyn tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Lisätietoja antaa

Kaisa Kilpinen
päiväkodinjohtaja
019 758 6008
040 572 6380
kaisa.kilpinen (at) loppi.fi

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1

Kommentit on suljettu.