Kuulutus

Ilmoitus kuuluttamisesta ESAVI/30653/2020 / Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Asia: Lautatiensuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 6 muuttaminen, Karkkila

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 7.1.–15.2.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi mistä ne ovat luettavissa.

Ilmoitus_kuulutuksesta_kuntaan


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.