Kuulutus

Ilmoitus kuulutuksesta: Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus / Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Hakija Alteams Finland Oy

Dnro ESAVI/32867/2020

Asia Lopen Metallivalimon toiminnan ja ympäristöluvan muuttaminen, Loppi

Ilmoitus kuulutuksesta kuntaan

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 25.10.–1.12.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.