Luokanopettajan viransijaisuus

Haemme motivoitunutta luokanopettajan viransijaista Lopen kunnan perusopetukseen (Pilpalan koulu) ajalle 10.8.2020-21.2.2021. Opetus tapahtuu yhdysluokassa 3-6. Viikkotuntimäärä on 24-26 tuntia. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus. Valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kolmen (3) kuukauden … Lue lisää

Valmistavan luokan opettaja

Haemme Lopen kunnan perusopetukseen 10.8.-18.12.2020 tuntiopettajaa Kirkonkylän koulun valmistavaan luokkaan. Viikkotuntimäärä 24 h/vko. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus. Valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä terveydenhoitajantodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa. Alkuperäiset kelpoisuustodistukset pyydetään … Lue lisää

Päätoiminen tuntiopettaja Kirkonkylän kouluun

Haemme Lopen kunnan perusopetukseen Kirkonkylän kouluun määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan tehtävään motivoitunutta ja innostavaa opettajaa ajalle 1.8.2020-31.7.2021. Opetustunteja on 21 h/vko. Tuntiopettaja toimii ensimmäisen luokan opettajana. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus. Valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. … Lue lisää

Talous- ja hallintojohtaja

Lopen kunnassa on haettavana talous- ja hallintojohtajan virka. Virka täytetään 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan. Talous- ja hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan ensimmäisenä sijaisena ja kuuluu kunnan johtoryhmään. Talous- ja hallintojohtaja vastaa muun muassa kunnan taloushallinnosta, hankinnoista, asiakirjahallinnosta sekä liikenne- ja kuljetuspalveluista. Tehtäviin kuuluu myös kunnanhallituksen ja valtuuston sihteerin tehtävät. Edellytämme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä talousjohdon vankkaa … Lue lisää

Taloussuunnittelija

Lopen kunta hakee taloussuunnittelijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Taloussuunnittelijan tehtäviin kuuluu mm. talouteen liittyvien asioiden yleinen valmistelu, suunnittelu ja seuranta sekä talousarvion, osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen valmistelu yhdessä talous- ja hallintojohtajan kanssa. Tehtäviin kuuluu myös hallintokuntien ohjaaminen ja ohjeistaminen niiden oman toiminnan taloussuunnittelussa, budjetin seurannassa ja valvonnassa sekä käytäntöjen kehittämisessä. Taloussuunnittelija … Lue lisää

Koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaaja (3)

Haemme kolmea ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 11.8.2020 – 4.6.2021. Määräaikaisten työsuhteiden sijoituspaikkoina ovat Kirkonkylän (2) ja Läyliäisten (1) alueiden aamu- ja iltapäivätoiminta. Edellytämme hakijalta kokemusta lasten ja koululaisten kanssa työskentelystä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Odotamme, että sinulla on joustava ja positiivinen asenne työhön sekä näkemystä ja osaamista tiimityöhön liittyen. Iltapäivätoiminnan ohjaajan työaikamuoto on yleistyöaika ja … Lue lisää

Avoin haku: Lähihoitajien sijaisuudet

Tällä hakemuksella ilmoitat kiinnostuksestasi työskennellä lähihoitajan tehtävissä Lopen kotihoidossa. Tarjolla on tilanteen mukaan eripituisia työtehtäviä. Suurin sijaisuuden tarve on 2.5.–30.9. Teemme työtä yhdessä kotisairaanhoidon kanssa yhteisissä kotihoidon tiimeissä. Työtehtävänä kotihoidossa on asiakkaan luona tapahtuva asiakaslähtöinen ja kuntouttava hoitotyö sisältäen perushoitoa ja sairaanhoidollisia tehtäviä. Tehtävät ovat esimerkiksi ruokailusta, lääkityksestä sekä henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen. Työn tavoitteena on … Lue lisää

Teknisen toimen kesätyöpaikat (10 paikkaa)

Tekninen toimi palkkaa kesätyöntekijöitä puisto-, urheilu- ja viheralueiden sekä kiinteistöjen kunnossapitotehtäviin. Ensisijaisesti haemme loppilaisia 18 vuotta täyttäneitä, ajokortin omaavia henkilöitä. Kesätyöpaikat ovat kuukauden mittaisia työsuhteita kesä- tai heinäkuun aikana. Kaikissa edellä mainituissa tehtävissä palkkaus määräytyy kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan. Hakemus tulee jättää 13.3.2020 klo 15.00 mennessä Kuntarekryn kautta.  

Tarvitsemme varhaiskasvatuksen sijaisia

Tarjoamme eripituisia sijaisuuksia lastentarhanopettajille, lastenhoitajille ja erityisavustajille Lopen kunnan päiväkodeissa. Lyhytaikaisissa sijaisuuksissa edellytetään alalle soveltuvaa koulutusta tai alan opintoja tai aiempaa kokemusta. Pidempien sijaisuuksien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (608/2005) mukaan. Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Marianna Kokko 040 330 6015, etunimi.sukunimi(at)loppi.fi Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www. kuntarekry.fi