Kirjastotoimenjohtaja

Haemme kirjastotoimenjohtajaa vakinaiseen virkasuhteeseen 1.7.2019 alkaen. Kirjastotoimenjohtajan tehtäviin kuuluvat Lopen kunnan kirjastoimesta vastaaminen ja sen toiminnan kehittäminen. Kirjastotoimeen kuuluvat Lopen kunnankirjasto sekä kirjastoauto. Lisäksi kirjastotoimenjohtaja vastaa kunnan asiakaspalvelupiste Rosamundan päivittäisestä toiminnasta. Kirjastotoimenjohtaja koordinoi Riihimäen musiikkiopiston toimintaa Lopen kunnassa. Viran kelpoisuusehto on säädetty yleisistä kirjastoista annetun lain (1492/2016) 17 §:n 2 momentissa, jonka mukaan kunnan kirjastolaitosta … Lue lisää

Musiikin päätoimisen tuntiopettajan sijaisuus

Haemme Lopen yläkouluun ja lukioon musiikin päätoimisen tuntiopettajan sijaista ajalle 7.8.2019-30.5.2020. Viikkotuntimäärä on seuraava: Musiikin opetusta 18h, musiikkiesitysten hoito 1h, luokanvalvontatyö 1h ja kasvatuskeskustelutunti 1h. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika … Lue lisää

Koulunkäynninohjaaja

Haemme perusopetukseen koulunkäynninohjaajaa. Työaika on 38,75 tuntia/viikko. Sijoituspaikkana on Launosten koulu. Tehtävä on määräaikainen ajalle 5.8.2019-30.5.2020. Tehtäviin kuuluu koulunkäynninohjaajan tehtävän lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjausta. Haemme vaihtoehtoisesti koulunkäyntiavustajan tutkinnon tai soveltuvan lähihoitajan tutkinnon suorittanutta henkilöä. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Koeaika … Lue lisää

Kaksi lähihoitajaa, kotipalveluun

Lopen kunnan kotihoito hakee kahta lähihoitajaa määräaikaisiin työsuhteisiin. Työsuhteiden pituudet ovat 2.5.–30.9.2019 ja 3.6.–30.9.2019. Teemme työtä yhdessä kotisairaanhoidon kanssa yhteisissä kotihoidon tiimeissä. Työtehtävänä kotihoidossa on asiakkaan luona tapahtuva asiakaslähtöinen ja kuntouttava hoitotyö sisältäen perushoitoa ja sairaanhoidollisia tehtäviä. Tehtävät ovat esimerkiksi ruokailusta, lääkityksestä sekä henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen. Työn tavoitteena on asiakkaan hyvä arki ja kotona selviytyminen. … Lue lisää

Lähihoitaja, kehitysvammaisten palvelut

Lopen kunta hakee lähihoitajaa vakituiseen toimeen 6.5.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävän sijoituspaikka on kehitysvammaisten asumisyksikkö Pajukoti, joka on 16-paikkainen, kodinomainen palveluasumisen ympärivuorokautinen yksikkö. Lähihoitajan tehtäviin kuuluu sekä ikäihmisten että nuorten kanssa työskentely. Työ on jaksotyötä. Hakemukset pyydetään tekemään 22.4.2019 kello 16.00 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi. Alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset pyydetään nähtäväksi haastatteluun kutsuttavilta. Palkkaus määräytyy … Lue lisää

Yläkoulun ja lukion ruotsin opettajan sijainen

Haemme ruotsin opettajan sijaisia eripituisiin sijaisuuksiin Lopen yläkouluun ja lukioon. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Hakemukset pyydämme toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Lisätietoja osoitteesta www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/205156 tai rehtori Vilho Ylönen 019 758 6265, vilho.ylonen@loppi.fi ja apulaisrehtori Auli Pulli 019 758 6275, auli.pulli@loppi.fi

Perusopetuksen ja lukion opettajan sijainen

Haemme sijaisia perusopetuksen ja lukion opettajien sijaisrekisteriin kesken lukuvuoden täytettäviä lyhytaikaisia sijaisuuksia varten. Sijaisia tarvitaan mm. luokanopetukseen, erityisopetukseen sekä perusopetuksen ja lukion aineenopetukseen. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Sijaisrekisteriin pääset ilmoittautumaan osoitteessa www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/203775. Lisätietoja antavat Kirkonkylän kasvatusalueen rehtori Erika kauppi-Nykänen 019 758 6187, Läyliäisten kasvatusalueen rehtori Jukka Mursula 019 758 … Lue lisää

Perusopetuksen ja lukion opettajan sijainen

Haemme sijaisia perusopetuksen ja lukion opettajien sijaisrekisteriin kesken lukuvuoden täytettäviä lyhytaikaisia sijaisuuksia varten. Sijaisia tarvitaan mm. luokanopetukseen, erityisopetukseen sekä perusopetuksen ja lukion aineenopetukseen. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Tarkemmat tiedot www.kuntarekry.fi, www.mol.fi. Lisätietoja antaa Kirkonkylän kasvatusalueen vs. rehtori Milla Määttä-Pulkkinen 019 758 6187, Läyliäisten kasvatusalueen rehtori Jukka Mursula 019 758 6222, Launosten … Lue lisää

Varhaiskasvatuksen lyhytaikaiset sijaisuudet

Työn kuvaus Tarjoamme eripituisia sijaisuuksia lastentarhanopettajille ja lastenhoitajille Lopen kunnan päiväkodeissa. Lyhytaikaisissa sijaisuuksissa edellytetään alalle soveltuvaa koulutusta tai alan opintoja tai aiempaa kokemusta. Pidempien sijaisuuksien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (608/2005) mukaan. Organisaation kuvaus Loppi on Kanta-Hämeen maakunnan eteläisin, noin 8100 asukkaan kasvava ja elinvoimainen kunta, jonka palveluksessa on noin 400 työntekijää. … Lue lisää