Nuorisotoimi 15

Nuorisotoimi 15   Aluehallintoviraston antamaan suositukseen perustuen Lopen Kunta jatkaa voimassa olevia rajoituksia 30. huhtikuuta 2021 asti Kunnan nuorisotilat kirkonkylällä, Läyliäisissä ja Launosissa ovat suljettuina. Nuortenillat järjestetään verkkopalvelu Discordissa. Nuortenillat jatkuvat viikolla 18 tiistaina 4.5. Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajat ovat tavoitettavissa puhelimitse sekä sosiaalisen median kautta.   Lopen kunta suosittelee kasvomaskin käyttöä kaikissa julkisissa sisätiloissa ja … Lue lisää

Liikuntatoimi 15/2021

LOPEN KUNTA OTTAA KÄYTTÖÖN EPIDEMIATASON 2 SUOSITUKSET JA RAJOITUKSET Kanta-Hämeessä otetaan käyttöön uusia leviämisvaiheen suosituksia valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Kaikki harrastusmuodot toteutetaan siten, ettei lähikontakteja synny ja esimerkiksi peli- tai otteluharjoituksia ei järjestetä -> tarkoittaa, että pelinomaisia harjoitteita ei voi harjoitusvuorolla harjoittaa. Joukkuelajeissa toteutetaan yksittäisiä harjoituksia ilman lähikontakteja. Painopisteenä esim. henkilökohtainen suoritustekniikka tai lihaskunnon parantaminen. Uudet … Lue lisää

Vapaa-aikajaoston vastikkeelliset avustukset haettavana

Nuorisotoimen vastikkeelliset avustukset (3.500 €) nuorisotyötä tekeville järjestöille ja omaehtoisille nuorisoryhmille. Kulttuuritoimen vastikkeelliset avustukset (5.500 €) loppilaisille yhdistyksille ja muille toimijatahoille. Avustuksia myönnetään esim. toiminnan järjestämiseen ja tapahtumiin. Vapaamuotoiset hakemukset 31.3.2021 klo 16 mennessä osoitteeseen mia.aalto(at)loppi.fi tai Lopen kunta/ vapaa-aikatoimi, Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Lopen kunta sai 30 000 € valtionavustusta lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen

Lopen kunnalle on myönnetty Uudenmaan ELY-keskukselta 30 000 € avustusta ulkoilualueiden – ja reittien kunnostamiseen. Avustuksen käyttötarkoitus on Hämeen Ilvesreitin taukopaikkojen kunnostus ja palvelutason parantaminen sekä Komion luonnonsuojelualueen virkistysrakenteiden kehittäminen. Hankkeessa on kaksi kokonaisuutta, johon avustus käytetään: 1) Komiolle, Luutalammin rantaan rakennetaan esteetön ulkoilureitti, taukopaikka muutetaan esteettömäksi ja tehdään uudet opasteet reitille. 2) Hämeen Ilvesreitin Lopen … Lue lisää

Ilmoitukset ja tapahtumat vuoden 2021 Loppi tutuksi lehteen

Loppi tutuksi –lehdessä ilmoituksella mukana olleille tahoille on 19.2.2021 lähetetty kirje, jossa pyydetään tarkistamaan ja tekemään viimevuotiseen aineistoon mahdolliset muutokset. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Tuula Pirinen vastaa julkaisun ilmoitusmyynnistä. Lopen kunta päättää lehden ulkoasusta, sisällöstä ja ilmoitusten sijoittelusta. Uudet ilmoittajat mikäli haluatte ilmoituksenne julkaisuun, niin ottakaa yhteyttä Tuula Piriseen perjantaihin 12.3.2021 mennessä. Tapahtumakalenteriin tulevat tiedot toimitetaan … Lue lisää

Loppilaisnuorten aloite mopoilusuorasta etenee

Tekninen lautakunta käsitteli loppilaisten nuorten aloitetta mopoilusuorasta kokouksessaan 18.2.2021. Nuorten aloite sai haalean vihreää valoa, – kertoo tekninen johtaja Timo Rahikainen. Lautakunta piti tehtyä aloitetta toteuttamiskelpoisena. Aloitteen on allekirjoittanut 111 henkilöä. Aloitteen toi teknisen toimen käsittelyyn lautakunnan jäsen Satu Pirttilä. Aloitteessa esitettiin mopoilusuoran paikaksi varikon läheisyyttä, mutta lautakunta totesi, että alueella ei ole sopivaa paikkaa … Lue lisää

Liikunta- ja nuorisotoimen vinkit talviloman viettoon

Sunnuntai 21.2. Nuortenilta Discordissa klo 15-18 Maanantai 22.2. Liikuntatoimi koulujen jääalueilla Tiistai 23.2. Liikunta- ja nuorisotoimi koulujen jääalueilla Nuortenilta Discordissa klo 16.30-20 Keskiviikko 24.2. Liikunta- ja nuorisotoimi koulujen jääalueilla Nuortenilta Discordissa klo 16.30-20 Torstai 25.2. Nuorisotoimi koulujen jääalueilla Nuortenilta Discordissa klo 16.30-20 Perjantai 26.2. Nuorisotoimi koulujen jääalueilla Nuortenilta Discordissa klo 15.30-21 Sunnuntai 28.2. Nuortenilta Discordissa … Lue lisää

Kanta-Hämeessä otetaan käyttöön Kaiku-kortti

Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Kanta-Hämeessä Kaikukortti-kokeiluun osallistuu 9 kuntaa ja 56 kohdetta. Kaikukortin tavoitteena on edistää hyvinvointia kulttuurin avulla. Kaikukortteja voivat saada Kanta-Hämeessä Kaikukortti-verkostoon kuuluvien kuntien sosiaalisen tuen palvelujen asiakkaat, jotka ovat vähintään 16-vuotiaita ja sellaisessa tiukassa taloudellisessa tilanteessa, että … Lue lisää

Lopen kunta sulkee tilat myös lasten ja nuorten ryhmäharrastusten osalta

Tiedotetta muokattu 25.1.2021 klo 17 Koronatilanteen huononnuttua myös Lopen kunnan alueella, sulkee kunta hallinnassaan olevat harraste- ja liikuntatilat 25.1.2021 alkaen 19.2.2021 asti. Rajoitus koskee ryhmäharrastuksia, yksilöopetus esimerkiksi soitonopetuksessa on edelleen mahdollista kunnan tiloissa. Kunta vetoaa myös yksityisiä toimijoita toimimaan sairaanhoitopiirin suosituksen mukaisesti. Harrastusten järjestäjiä vedotaan järjestämään mahdollinen ulkona tapahtuva toimintansa huolellisesti turvatoimia noudattaen 10 henkilön … Lue lisää

Kuntalaiskysely liikuntatoimen palveluista ja liikuntatottumuksista

Liikuntatoimi tekee kyselyn, jolla selvitetään kuntalaisten liikuntatoimen palveluiden käyttöä ja liikuntatottumuksia.  Vastauksia hyödynnetään liikuntapalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kysely on auki 31.12.2020 asti ja paperisia versioita on saatavilla kirjastosta, mihin lomakkeet myös palautetaan. Kuntalaiskysely on osa liikunnanohjaajamme Satu Suomalaisen ylemmän AMK:n – opinnäytetyötä. Vastaa kyselyyn tässä >> Lisätietoja antaa