Maisematyölupahakemukset

Ympäristö- ja rakennuslautakunnalle on toimitettu seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaiset puiden kaatamista koskevat maisematyölupahakemukset: 1. Tommi ja Päivi Peltovuori: tila Jalkunen, kiinteistötunnus 433-410-1-185, Sajaniemen kylässä. Kyseessä on harvennushakkuu 2,6 ha:n alueella ja päätehakkuu 0,5 ha:n alueella. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitettujen hakkuualueiden sijaitseminen Loppijärven ja Särkijärven rantaosayleiskaavan ja Sajaniemen osayleiskaavan MU-1 alueella, jolla puiden … Lue lisää

Lopen kunnan rakennusvalvonta siirtyy sähköiseen asiointiin 1.1.2021

Lopen kunnan rakennusvalvonnan kolmen vuoden siirtymäkausi paperisten hakemusten vastaanottoon päättyy 31.12.2020. 1.1.2021 lähtien rakennusvalvonta vastaanottaa kaikki neuvontapyynnöt ja hakemukset ainoastaan sähköisen www.lupapiste.fi, -palvelun kautta. Rakennusvalvonnan päivystyspuhelinajat laajenee, mikäli muut virkatehtävät eivät ole esteenä. Maanantaisin    klo   13 – 15 Keskiviikkoisin  klo   8.30 – 10 – Muina aikoina neuvontapyynnöt ainoastaan sähköisesti www.lupapiste.fi -kautta. – Lisätietoja rakentamisesta, … Lue lisää