Päätös maa-aineslain 16 §:n mukaisesta hakemuksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 15.11.2019 (14 §) hyväksynyt RTA-YHTIÖT OY:n hakemuksen maa-ainesluvan lupamääräysten vähäisestä muutoksesta. Päätös koskee ympäristö- ja rakennuslautakunnan (14.5.2014, § 41) myöntämää maa-aineslupaa tilalla Liuttu, RN:o 1:58, Lopen kunnan Kormun kylässä (kiinteistötunnus 433-403-0001-0058). Kyseessä on teiden kunnossapitoa varten tarvittavan hiekoitushiekan noutaminen ja kuormaaminen, joka päätöksellä on lisätty voimassa olevan maa-ainesluvan lupamääräyksiin. Hiekoitushiekan noutaminen … Lue lisää

Esitys Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaksi / jätelautakunta Kolmenkierto

Jätehuoltoviranomainen asettaa Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaluonnoksen nähtäville ajalle 13.11.–03.12.2019. Esitys koskee Hattulan kuntaa, Hausjärven kuntaa, Hyvinkään kaupunkia, Hämeenlinnan kaupunkia, Järvenpään kaupunkia, Keravan kaupunkia, Lopen kuntaa, Mäntsälän kuntaa, Riihimäen kaupunkia, Tuusulan kuntaa ja Valkeakosken kaupunkia. Janakkalan ja Nurmijärven kuntia taksaehdotus koskee muilta osin paitsi jäteastioiden tyhjennysmaksujen, niihin liittyvien lisäpalveluiden maksujen sekä mahdollisten aluekeräyspistemaksujen osalta. Jätelain 79 §:n … Lue lisää

Kuulutus ehdotuksesta jätehuollon palvelutasoksi / jätelautakunta Kolmenkierto

Kuntien yhteinen jätelautakunta, jätelautakunta Kolmenkierto, on valmistellut ehdotuksen jätehuollon palvelutasoksi. Palvelutasossa on kyse siitä, millaisia jätehuollon palveluja kuntalaisille ja kiinteistöille tarjotaan ja kuinka palveluja halutaan kehittää tulevien vuosien aikana. Ehdotus koskee Hattulaa, Hausjärveä, Hyvinkäätä, Hämeenlinnaa, Janakkalaa, Järvenpäätä, Keravaa, Loppea, Mäntsälää, Nurmijärveä, Riihimäkeä, Tuusulaa ja Valkeakoskea. Jätelautakunta päätti kokouksessaan 23.10.2019 § 42 pyytää ehdotuksesta lausunnot ja … Lue lisää

Kuulutus ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi / jätelautakunta Kolmenkierto

Kuntien yhteinen jätelautakunta, jätelautakunta Kolmenkierto, on valmistellut ehdotuksen jätelain 91 §:n mukaisten jätehuoltomääräysten päivittämiseksi. Ehdotus koskee Hattulaa, Hausjärveä, Hyvinkäätä, Hämeenlinnaa, Janakkalaa, Järvenpäätä, Keravaa, Loppea, Mäntsälää, Nurmijärveä, Riihimäkeä, Tuusulaa ja Valkeakoskea. Jätelautakunta päätti kokouksessaan 23.10.2019 § 43 pyytää ehdotuksesta lausunnot ja varata hallintolain 41 §:n mukaisen vaikuttamismahdollisuuden mielipiteiden lausumiseen asiasta. Ehdotus jätehuoltomääräysten päivittämiseksi on nähtävillä edellä … Lue lisää