Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi

Kimmo Vastela hakee LVI-suunnittelijana kiinteistön omistajan, Manjit Singh, puolesta lupaa poiketa Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräysten 5 §:n kohdasta 5.4 tilalla Päättiä, kiinteistötunnus 433-408-7-70, osoitteessa Päättiäntie 47, 12750 Pilpala. Kyseessä on lomakeskustyyppisen toiminnan sekä vakituisen asutuksen puhdistetun jäteveden johtaminen maaperään 2-luokan pohjavesialueella. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 25.2. – 9.3.2020 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, … Lue lisää

Ympäristölupapäätös / Adven Oy

Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 5.2.2020 (§ 3) myöntänyt Adven Oy:lle ympäristöluvan tilalla Lämpölaitos, kiinteistötunnus 433-405-3-405, Lopen kirkonkylällä. Lupa koskee energiantuotantolaitoksen toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva laitos, joka toimii kaukolämpöverkon varalaitoksena. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 12.2.2020. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 11.2. – 13.3.2020 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, … Lue lisää

Jätehuollon palvelutaso jätelautakunta Kolmenkierron alueella

Jätelautakunta Kolmenkierto on hyväksynyt 30.1.2020 § 4 jätehuollon palvelutason. Jätehuollon palvelutaso tulee voimaan Kiertokapula Oy:n alueella Hattulassa, Hausjärvellä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Järvenpäässä, Keravalla, Lopella, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Riihimäellä, Tuusulassa ja Valkeakoskella. Päätös ja jätehuollon palvelutaso ovat nähtävillä 10.02.–2.3.2020 jätelautakunnan verkkosivulla www.kolmenkierto.fi Lisätiedot: jätehuoltosuunnittelija Martta Kantele p. 03 621 2062   Hämeenlinnassa 10.2.2020 jätelautakunta Kolmenkierto