Ilmoitus kuulutuksesta ESAVI/16493/2021 / Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Dnro: ESAVI/16493/2021 Asia: Lopen ampumarata-alueen suojavallien rakentaminen ja jätteiden hyötykäyttö sekä toiminnan aloittamislupa, Loppi Hakija: RTA-Yhtiöt Oy Ilmoitus_kuulutuksesta_ESAVI_16493_2021 Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.7.–19.8.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa.