Hakemus maa-ainesten ottamiseen / Aimo Alho

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Aimo Alho on toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tilalta Ojala-Hannula, kiinteistötunnus 433-410-15-10 Lopen kunnan Sajaniemen kylässä. Hakemus koskee ottamistoiminnan jatkamista ja luvan muuttamista olemassa olevalla maa-ainesalueella. Tähän mennessä viimeisin maa-aineslupa on päättynyt 26.10.2020. Alueella on 19.6.2019 myönnetty toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa maa-ainesten murskaamiselle. Lupaa haetaan kymmeneksi … Lue lisää

Tieto julkisesta kuulutuksesta; Ehdotus Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Riihimäen keskusta Vantaanjoen vesistöalueella on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 18.12.2018 uudelleen valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on vuonna 2015 hyväksytyn vuosille 2016-2021 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelman pohjalta laatinut ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Suunnitelmaehdotus on hyväksytty tulvariskialueelle nimetyssä yhteistyöelimessä eli Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmässä. Suunnitelmassa on käsitelty mm. tulvariskien hallinnan … Lue lisää

Kuulutus: Esitys Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaksi

Jätehuoltoviranomainen asettaa Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaluonnoksen nähtäville ajalle 2.11.-23.11.2020. Esitys koskee Hattulan kuntaa, Hausjärven kuntaa, Hyvinkään kaupunkia, Hämeenlinnan kaupunkia, Järvenpään kaupunkia, Keravan kaupunkia, Lopen kuntaa, Mäntsälän kuntaa, Riihimäen kaupunkia, Tuusulan kuntaa ja Valkeakosken kaupunkia. Janakkalan ja Nurmijärven kuntia taksaehdotus koskee muilta osin paitsi jäteastioiden tyhjennysmaksujen, niihin liittyvien lisäpalveluiden maksujen sekä mahdollisten aluekeräyspistemaksujen osalta. Jätelain 79 §:n … Lue lisää

Ehdotus Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Tausta Kokemäenjoen vesistöalue on valtakunnallisesti merkittävä tulvariskialue. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on päivittänyt vuonna 2015 laaditun ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, jossa käsitellään mm. tulvariskialueelle nimetyn yhteistyöelimen eli Kokemäenjoen tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tulvariskien hallintasuunnitelmien ja tulvakarttojen laatiminen nimetyille merkittäville tulvariskialueille perustuvat lakiin (620/2010) ja … Lue lisää