Ranta-asemakaavan muutos / Hiekkaranta

Insinööritoimisto Poutanen Oy on toimittanut Lopen kunnalle ranta-asemakaavamuutoksen käynnistämiseksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ranta-asemakaavamuutoksen luonnosaineiston (1.7.2019) koskien tilaa Hiekkaranta 433-410-5-28 Sajaniemessä Loppijärven rannalla. Kaavaluonnosaineisto (1.7.2019) pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti nähtävillä Lopen kirjastossa Palvelupiste Rosamundassa 21.8.–21.9.2019 sekä Lopen kunnan verkkosivuilla www.loppi.fi kohdassa Päätöksenteko / Kunnanhallituksen pöytäkirja 12.8.2019 / pykälän 145 liitteet. Osallistumis- ja … Lue lisää

Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Pienten vesistöjen ranta-asemakaava 2019 / UPM-Kymmene Oyj / Lopen kunta

Karttaako Oy on toimittanut kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja vireilletulokuuluttamista sekä nähtäville panoa varten ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä ranta-asemakaava- ja ranta-asemakaavamuutosluonnoksen (4.6.2019). Suunnittelualue muodostuu tilojen Antintalo 433-401-19-51, Salkoperä 433-401-19-52, Metsäpirtti 433-411-1-963, Salmio 433-411-1-1321, Kyminreuna 433-412-1-30, Metsola 433-412-1-33 ja Kalamaja 433-413-5-24 tilojen ranta-alueista (osittain). Kaavasta ja kaavamuutoksesta yhdessä käytetään nimeä Pienten vesistöjen ranta-asemakaava. Kaavaluonnosaineisto … Lue lisää

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Maatalousyhtymä Männistö Joonatan ja Männistö Juhana on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Kyseessä on maa-ainesten kotitarveottoon liittyvä maa-ainesten murskaus tilalla Lehtorinne, kiinteistötunnus 433-412-3-169, osoite Saarenoja 58, 12750 Pilpala. Murskaaminen on ilmoitettu suoritettavaksi siirrettävällä laitteistolla 1.10. – 30.11.2019 välisenä aikana. Ilmoitusmenettelyllä voidaan murskausta suorittaa enintään 49 työpäivää. Murskausta on … Lue lisää