Hakemus maa-aineisten ottamiseen / Ajomäki Oy

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Ajomäki Oy on toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennus-lautakunnalle lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tilalta Valtion metsämaat, kiinteistötunnus 433-893-1-1 Lopen kunnan Pilpalan kylässä. Hakemus koskee ottamistoiminnan jatkamista ja luvan muuttamista olemassa olevalla maa-ainesalueella, jonka edelliset luvanhaltijat ovat olleet Morenia Oy ja MH-Kivi Oy. Tähän mennessä viimeisin maa-aineslupa on päättynyt 18.1.2019. Nyt lupaa … Lue lisää

Ranta-asemakaavan muutosehdotus / Hiekkaranta

Insinööritoimisto Poutanen Oy on laatinut Sajaniemen kylän tilaa Hiekkaranta 433-410-5-28 koskevan ranta-asemakaavamuutosehdotuksen (30.9.2019). Kaavamuutoksen ehdotusaineisto (30.9.2019) pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 16.10.–15.11.2019 Palvelupiste Rosamundassa ja Lopen kunnan internetsivuilla. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus ranta-asemakaavamuutosehdotuksesta. Muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloajan kuluessa osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 … Lue lisää

Asemakaavaehdotus / Jylhäkummun työpaikka-alueen laajennus

Sweco Ympäristö Oy on toimittanut ehdotusvaiheen käsittelyä varten lausuntojen pohjalta laaditun asemakaavaehdotuksen (10.9.2019) koskien Jylhäkummun työpaikka-alueen laajennusta. Asemakaavaehdotus (10.9.2019) selostuksineen pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaan nähtävillä 16.10.–15.11.2019 Palvelupiste Rosamundassa ja Lopen kunnan internetsivuilla. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta. Muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloajan kuluessa osoitteeseen Lopen … Lue lisää

Ympäristölupahakemus/ Adven Oy

Adven Oy on toimittanut Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 18.2.2019 päivätyn ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee Adven Oy:n Lopen kaukolämpölaitosta, joka sijaitsee tilalla Lämpölaitos, kiinteistötunnus 433-405-3-405, osoitteessa Opintie 5, 12700 Loppi. Kyseessä on olemassa oleva laitos, joka toimii kaukolämpöverkon varalaitoksena. Laitos koostuu kahdesta kevyellä polttoöljyllä toimivasta kattilasta, joiden yhteenlaskettu polttoaineteho on 5 MW. Pohjavesialueen rajauksen muutoksen myötä laitos sijaitsee … Lue lisää