Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Sepeli Tekniikka Oy / Nurmijärven Kivi Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Kyseessä on teollisuushallin rakennuspaikan valmisteleviin töihin liittyvä louhinta ja murskaus Läyliäisten kylän tilalla Metsäkylä RN:o 8:173, osoitteessa Läyliäisenraitti, 12600 Läyliäinen (kiinteistötunnus 433-406-8-173). Ilmoitettu työ tehtäisiin 19.10.2020 – 31.3.2021 välisenä aikana. Ilmoituksen mukaisen toiminnan kesto on … Lue lisää

Maa-aineslupapäätös / Soravuori Oy

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 23.9.2020 (§ 51) myöntänyt Soravuori Oy:lle maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen tilalle Tyhjälä, RN:o 9:125 Lopen kunnan Läyliäisten kylässä (kiinteistötunnus 433-405-9-125). Lupa koskee muutosta nykyiseen maa-ainesten ottamislupaan sisältäen maa-aineksen lisäksi kalliokiviaineksen ottamista. Lupa koskee myös puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa maisemointia varten, ottotason muutosta louhittavalla alueella ja otettavan kokonaismassamäärän muutosta. Alueella on … Lue lisää

Ympäristölupahakemus / Suomen Rengaskierrätys Oy

Ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Suomen Rengaskierrätys Oy on toimittanut Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 16.6.2020 päivätyn ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee Lopen kunnan Silmänkannon teollisuusalueelle suunniteltua renkaankierrätyslaitosta, kiinteistötunnus 433-403-2-210, osoitteessa Kantotie, 12520 Kormu. Noin 3,5 ha alueelle suunnitellun renkaankierrätyslaitoksen on tarkoitus ottaa vastaan ja jalostaa käytöstä poistettuja ajoneuvojen renkaita noin 15 000 – 20 000 t/vuosi. Renkaankierrätyslaitoksella … Lue lisää

Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräysten luonnos

Ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 26.8.2020 (§ 38) hyväksynyt omalta osaltaan luonnokset Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi ja päättänyt asettaa ne julkisesti nähtäville 2.9. – 2.10.2020 väliseksi ajaksi. LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LOPEN … Lue lisää