Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemuksen vireilletulosta

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaisesti ilmoitetaan, Lopen kunta hakee lupaa rakentaa liikuntahallirakennus sekä purkaa vanha saha-/varastorakennus kiinteistöllä 433-405-3-432, osoitteessa Opintie 6, 12700 Loppi (LP-433-2021-00676). Naapureilla on mahdollisuus tutustua 27.10. – 10.11.2021 klo 15.00 välisenä aikana hakemusasiakirjoihin, sähköisen järjestelmän Lupapiste.fi kautta tai virka-aikana ma-pe klo 9-15 etukäteen ajanvarauksella toimipaikassamme, ottakaa yhteyttä sähköpostitse lopen.rakennusvalvonta@loppi.fi. Maankäyttö- ja … Lue lisää

Valtuuston kokous 8.11.2021 klo 18.00

LOPEN KUNNAN VALTUUSTON KOKOUS pidetään maanantaina 8.11.2021 klo 18.00 Lopen kunnantalon valtuustosalissa, osoite Yhdystie 5, toinen kerros. Yleisö ja median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan valtuuston kokousta valtuustosaliin. Lisäksi kokous videoidaan ja kokousta voi seurata kunnan verkkosivujen etusivulla julkaistavan linkin kautta. Kokouksen esityslista on nähtävänä Lopen kunnan verkkosivuilla vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja … Lue lisää

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 20.10.2021 (16 §) hyväksynyt NB-Seinä Oy:n ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee Läyliäisten kylässä, osoitteessa Läyliäistenraitti 710, 12600 Läyliäinen, tiloilla Tasanko RN:o 8:166 ja Metsäsuo RN:o 8:171 tehtävää louheiden murskausta. Murskaus suoritetaan 21.10. – 21.12.2021 välisenä aikana 3 – 4 jaksossa, joiden yhteiskesto on enintään 49 työpäivää. Toiminta … Lue lisää

Ilmoitus kuulutuksesta: Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus / Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Hakija Alteams Finland Oy Dnro ESAVI/32867/2020 Asia Lopen Metallivalimon toiminnan ja ympäristöluvan muuttaminen, Loppi Ilmoitus kuulutuksesta kuntaan Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 25.10.–1.12.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Kuulutus: Hämeen liitto / Kanta-Hämeen maakuntakaava on saanut lainvoiman

Kanta-Hämeen maakuntavaltuuston 27.5.2019 hyväksymä Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on saanut lainvoiman. Maakuntakaava 2040:n aineistoihin voi tutustua Hämeen liiton verkkosivuilla: https://www.hameenliitto.fi/alueidenkaytto-ja-saavutettavuus/aluesuunnittelu/maakuntakaava2040/ Liite 1 Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on saanut lainvoiman   21.10.2021 Hämeen liitto