Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma 2019

Valtuuston 3.6.2019 (§ 30) hyväksymä vuoden 2019 kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma on nähtävillä Lopen kirjastossa Palvelupiste Rosamundassa ajalla 12.6.–12.7.2019 sekä Lopen kunnan kotisivuilla toistaiseksi. Kaavoituskatsausta ja kaavoitusohjelmaa on saatavissa kopiointikustannuksia vastaan Palvelupiste Rosamundasta. Loppi 12.6.2019 LOPEN KUNNANHALLITUS

Ajoneuvon siirto

Lopen kunta on siirtänyt ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 828/2008) perusteella seuraavan ajoneuvon varastoalueelleen: Rek.n:o OIZ-151, Merkki Fiat Ducato, sijaintipaikka Nikulantie 1, 12700 Loppi. Siirtopäivä 29.5.2019. Ajoneuvo on lunastettavissa virka-aikana 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien. Tämän jälkeen lunastamatta jäänyt ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Ajoneuvo luovutetaan, kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus ajoneuvoon … Lue lisää

Asemakaavan laatiminen/ Jylhäkummun työpaikka-alueen laajennus

Sweco Ympäristö Oy on laatinut osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen koskien Jylhäkummun työpaikka-alueen laajennusta Launosissa kantatie 54:n pohjoispuolella. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaan asemakaavaluonnos (24.4.2019) pidetään nähtävillä Palvelupiste Rosamundassa (Lopen kirjasto) ajalla 5.6.–5.7.2019 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (8.3.2019) koko kaavan laatimisvaiheen ajan. Kaava-aineisto on nähtävillä myös Lopen kunnan kotisivuilla. Alueen maanomistajilla ja … Lue lisää

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Lopen Teatteriyhdistys ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Kyseessä on Lopen teatterin kesäteatteriesitykset 27.6. – 27.7.2019. Esitykset pidetään maanantaista perjantaihin klo 19.00 – 21.30, lauantaisin klo 17.00 – 19.30 ja sunnuntaisin klo 16.00 – 18.30. Tapahtumapaikka on teatterin toiminta-alue osoitteessa Maitokalliontie 11, 12630 Sajaniemi. Ilmoitus on nähtävillä … Lue lisää

Hakemus ympäristöluvan olennaisesta muuttamisesta / Lakan Betoni Oy

Lakan Betoni Oy on toimittanut Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 4.12.2017 päivätyn hakemuksen ympäristöluvan täydentämisestä. Hakemus on täydennetty 13.12.2018 ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaiseksi hakemukseksi ympäristöluvan olennaisesta muuttamisesta. Kyseessä on kahden varastointikentän rakentaminen betonimurskeesta sekä betonin murskaaminen tilalla Karelia RN:o 8:164, Läyliäisten kylässä. Hakemus on nähtävillä 29.5. – 28.6.2019 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, … Lue lisää

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 27.5.2019 (9 §) hyväksynyt Sulakul Oy:n / Ravintola Bar Paroonin ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee lauantaina 8.6.2019 järjestettävää Perunarock-kesätapahtumaa ravintolassa ja sen piha-alueella Läyliäisten keskustassa, osoite Läyliäistenraitti 83, 12600 Läyliäinen. Tapahtumassa eri yhtyeet esittävät musiikkia. Ulkona tapahtuva ohjelma alkaa klo 12.00 ja päättyy klo 01.00. Päätös annetaan … Lue lisää

Päätös ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivityksestä

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 15.5.2019 (§ 24) hyväksynyt Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivityksen. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 22.5.2019. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 21.5. – 21.6.2019 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. Loppi 21.5.2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Maa-aineslupapäätös / Soravuori Oy

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 15.5.2019 (23 §) myöntänyt Soravuori Oy:lle (ent. Kare Company Oy) maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen tilalle Tyhjälä, RN:o 9:125 Lopen kunnan Lopenkylässä (kiinteistötunnus 433-405-9-125). Lupa koskee ottamistoiminnan jatkamista ja ottamisalueen laajentamista olemassa olevalla maa-ainesalueella. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 22.5.2019. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 21.5. – 21.6.2019 Lopen kirjastossa, … Lue lisää