Ranta-asemakaavan muutoksen voimaantulo / Hiekkaranta

Hiekkarannan ranta-asemakaavan muutos on saavuttanut lainvoiman ja on siten MRA 93 §:n mukaisesti tullut voimaan. Tämä kuulutus on nähtävillä 22.1.–21.2.2020.   Loppi 22.1.2020 LOPEN KUNNANHALLITUS

Maisematyölupahakemukset

Ympäristö- ja rakennuslautakunnalle on toimitettu seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaiset puiden kaatamista koskevat maisematyölupahakemukset: 1. Petri Levonius: tila Maantie-Soukki, kiinteistötunnus 433-410-0009-0070, Sajaniemen kylässä. Kyseessä on harvennushakkuu 2,8 ha:n alueella. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitetun hakkuualueen sijaitseminen Loppijärven ja Särkijärven rantaosayleiskaavan ja Sajaniemen osayleiskaavan MU-1 alueella, jolla puiden kaataminen ilman maisematyölupaa on kielletty. 2. UPM-Kymmene … Lue lisää

Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksa 2020

Jätelautakunta Kolmenkierto päätti kokouksessaan 12.12.2019 § 59 hyväksyä Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksan siten, että se tulee voimaan 1.1.2020 kaikissa Kiertokapula Oy:n osakaskunnissa. Jätemaksutaksa ja ote jätelautakunnan pöytäkirjasta 12.12.2019 § 59 on julkisesti nähtävillä 20.12.2019-26.1.2020 kuntien verkkosivuilla sekä jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivulla www.kolmenkierto.fi LIITE 1 Jätemaksutaksa 2020 Kiertokapulan alue Ote jätelautakunnan kokouksesta 12 12 2019 § 59 Kiertokapula … Lue lisää

Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus / Pitkäjärven eteläosa

Maanmittari Öhman / Sten Öhman on toimittanut Lopen kunnalle ranta-asemakaava-muutoksen ja laajennuksen käynnistämiseksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja sen liitteenä olevan luonnoksen koskien tiloja Kiveliö 433-402-14-39 ja Vehkajärvi 433 402-14-40 Joentaan kylässä Pitkäjärven etelärannalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (23.10.2019) liitteineen on nähtävillä Palvelupiste Rosamundassa ja Lopen kunnan verkkosivuilla www.loppi.fi kohdassa Päätöksenteko / Kunnanhallituksen pöytäkirja 25.11.2019 / pykälän … Lue lisää