Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi

Markku Jokisaari hakee lupaa poiketa Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräysten 13 §:n kohdasta 13.1 tilalla Amalia, kiinteistötunnus 433-405-3-319, osoitteessa Amaliantie 2, 12700 Loppi. Kyseessä on käytöstä poistetun, tyhjennetyn ja puhdistetun, maanalaisen öljysäiliön jättäminen maahan. Öljysäiliö sijaitsee kasvihuoneen alla betonibunkkerissa. 433-405-3-319 TPL L6 Amaliantie 2 Maalämpö öljysäiliön käytöstäpoisto poikkeamahakemus 210517 Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 14.6. – 28.6.2021 Lopen kunnan … Lue lisää

Ajoneuvojen siirto

Kaivuutöiden tieltä tullaan siirtämään 16.6.2021 Läyliäisistä Vesikopin tieltä seuraavat ajoneuvot Ford RVF-604 Toyota XIZ-257 Audi, musta, kilvetön Lopen kunnan varikolle osoitteeseen Ojanjoenkaari 20, 12700 Loppi. Siirretyt ajoneuvot ovat lunastettavissa 30 päivän kuluessa siirtopäivän jälkeen. Tämän jälkeen lunastamatta jääneet ajoneuvot siirtyvät kunnan omistukseen. Ajoneuvo luovutetaan kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus ajoneuvoon on lunastuksen yhteydessä … Lue lisää

Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma 2021

Valtuuston 31.5.2021 (§ 27) hyväksymä vuoden 2021 kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma on nähtävillä Lopen kirjastossa Palvelupiste Rosamundassa ajalla 8.6.–8.7.2021 sekä Lopen kunnan verkkosivuilla toistaiseksi. Kaavoituskatsausta ja kaavoitusohjelmaa on saatavissa kopiointikustannuksia vastaan Palvelupiste Rosamundasta.   Loppi 8.6.2021 LOPEN KUNNANHALLITUS

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Lopen Teatteriyhdistys ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Kyseessä on Lopen teatterin kesäteatteriesitykset 3.7. – 31.7.2021. Esitykset pidetään maanantaista perjantaihin klo 19.00 – 21.30, lauantaisin klo 17.00 – 19.30 ja sunnuntaisin klo 16.00 – 18.30. Edellä mainittujen päivien lisäksi harjoituspäivät äänitekniikan kanssa ovat sunnuntaina 20.6. klo 12.00 … Lue lisää

Hakemus maa-ainesten ottamiseen / Rudus Oy

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Rudus Oy on toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 10.2.2021 päivätyn lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tilalta Tehtaanportti, kiinteistötunnus 433-406-8-149 Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Hakemus koskee ottamistoiminnan jatkamista olemassa olevalla maa-ainesalueella, jonka lupa päättyi 31.12.2020. Alueella on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa kiviaineksen murskaustoiminnalle. Maa-aineslain mukaista lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi 14,9 ha:n ottamisalueelle … Lue lisää