Kuulutus ehdotuksesta perusmaksun käyttöön ottamiseksi Kiertokapula Oy:n toiminta-alueella

Jätelautakunta Kolmenkierto päätti 7.5.2020 § 23 asettaa ehdotuksen jätehuollon perusmaksusta nähtäville. Ehdotuksen mukaan jätetaksaan sisällytettäisiin perusmaksu vuoden 2022 alusta alkaen. Ehdotus koskee Hattulaa, Hausjärveä, Hyvinkäätä, Hämeenlinnaa, Janakkalaa, Järvenpäätä, Keravaa, Loppea, Mäntsälää, Nurmijärveä, Riihimäkeä, Tuusulaa ja Valkeakoskea. Esitys perusmaksun käyttöönottoon jätelautakunta Kolmenkierron ja Kiertokapulan toiminta-alueella 1 1 2022 alkaen Jätelautakunta pyytää ehdotuksesta kunnilta lausuntoja ja varaa … Lue lisää