Tieto julkisesta kuulutuksesta; Ehdotus Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Riihimäen keskusta Vantaanjoen vesistöalueella on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 18.12.2018 uudelleen valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on vuonna 2015 hyväksytyn vuosille 2016-2021 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelman pohjalta laatinut ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Suunnitelmaehdotus on hyväksytty tulvariskialueelle nimetyssä yhteistyöelimessä eli Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmässä. Suunnitelmassa on käsitelty mm. tulvariskien hallinnan … Lue lisää