Hakemus maa-ainesten ottamiseen / Rudus Oy

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Rudus Oy on toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 10.2.2021 päivätyn lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tilalta Tehtaanportti, kiinteistötunnus 433-406-8-149 Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Hakemus koskee ottamistoiminnan jatkamista olemassa olevalla maa-ainesalueella, jonka lupa päättyi 31.12.2020. Alueella on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa kiviaineksen murskaustoiminnalle. Maa-aineslain mukaista lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi 14,9 ha:n ottamisalueelle … Lue lisää

Ympäristölupahakemus / Eino Kilpiäinen

Eino Kilpiäinen on toimittanut Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 17.1.2021 päivätyn ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee kiviaineksen murskaustoimintaa Lopen kunnan Lopen kylässä tilalla Metsola, kiinteistötunnus 433-405-57-246. Tilalla on ympäristö- ja rakennuslautakunnan myöntämä maa-aineslain mukainen ottamislupa (1.2.2017, § 7), joka on voimassa 28.2.2027 saakka. Kilpiäinen_Ympäristölupahakemus_Metsola_18.1.2021 Maanmittauslaitos – karttatuloste2 Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Hakemus on nähtävillä 18.5. … Lue lisää

Kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä

Vaalilain 44 §:n mukaisesti Lopen kunnan äänioikeutettujen tiedoksi saatetaan, että Lopen kunnassa 13. kesäkuuta 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa esiintyvät seuraavat ehdokaslistat: • Kansallinen Kokoomus r.p. • Perussuomalaiset r.p. • Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. • Suomen Keskusta r.p., jotka muodostavat vaaliliiton • Vasemmistoliitto r.p. • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., jotka muodostavat vaaliliiton • Vihreä liitto r.p. • … Lue lisää