Teknisen lautakunnan esityslista 26.9.2019

§ Liitteet Otsikko 47 5 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019 48 1 kpl KUNTALAISALOITE / LEIKKIPUISTOJEN KUNNOSTAMINEN JA PÄIVITTÄMINEN SEKÄ SÄÄNNÖLLINEN HUOLTAMINEN 49 1 kpl SISÄILMATYÖRYHMÄN MUISTIO 20.8.2019 50 – ILMOITUSASIAT 51 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 52 – MUUT ASIAT

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 25.9.2019

§ Liitteet Otsikko 50 6 kpl YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022 51 – ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 52 – RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TARKASTUSKIERROS 53 1 kpl JÄTEVESIVIEMÄRIN LIITTYMÄKOHDAN SIIRTO 54 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 55 – ILMOITUSASIAT 56 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 57 – MUUT ASIAT

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 28.8.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 41 3 kpl LUPALAUTAKUNNAN/ YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2019 42 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA / LAKAN BETONI OY 43 – MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUVAN SIIRTO / RTA-YHTIÖT OY 44 1 kpl MAA-AINESLUPIEN JA YMPÄRISTÖLUVAN SIIRTO / YIT TEOLLISUUS OY 45 – KESIJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY:N AVUSTUSHAKEMUS 46 … Lue lisää

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 22.8.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 42 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 43 2 kpl OSAVUOSIKATSAUS 2019 44 1 kpl SISÄILMATYÖRYHMÄN MUISTIO 21.5.2019 45 – ILMOITUSASIAT 46 2 kpl LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 47 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 28.8.2019

§ Liitteet Otsikko 41 3 kpl LUPALAUTAKUNNAN/ YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2019 42 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA / LAKAN BETONI OY 43 – MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPIEN SIIRTO / RTA YHTIÖT 44 1 kpl MAA-AINESLUPIEN SIIRTO / YIT TEOLLISUUS OY 45 – KESIJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY:N AVUSTUSHAKEMUS 46 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 47 – ILMOITUSASIAT 48 … Lue lisää