Teknisen lautakunnan pöytäkirja 19.3.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 16 2 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 17 – ILMOITUSASIAT 18 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 19 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 20.3.2019

§ Liitteet Otsikko 10 1 kpl OIKAISUVAATIMUS/ POIKKEAMISPÄÄTÖS 20190001 §1 11 – ALUSTAVA SELVITYS SÄÄSTÖKOHTEISTA 12 – HAKEMUS YMPÄRISTÖLUVAN OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA / LAKAN BETONI OY 13 – HAKEMUS YMPÄRISTÖLUVAN OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA / LOPEN AMPUMARATAYHDISTYS RY 14 – YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ADVEN OY 15 – MAA-AINESHAKEMUS / AJOMÄKI OY 16 – MAA-AINESHAKEMUS / SORAVUORI OY 17 – … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 19.3.2019

§ Liitteet Otsikko 16 2 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 17 – ILMOITUSASIAT 18 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 19 – MUUT ASIAT

Kuntapäättäjät kokoontuivat Lopella tavoitteenaan Hämeen raideliikenteen pelastaminen

Kanta-Hämeen kuntapäättäjät ja -johtajat Hattulasta, Hausjärveltä, Hämeenlinnasta, Janakkalasta, Lopelta ja Riihimäeltä kokoontuivat säännölliseen tapaamiseensa hyvässä yhteistyössä Lopella 14.3.2019. Työryhmä käsitteli maakunnan yhteisiä edunvalvonta-asioita, mm. sotea sekä raideliikennettä Tampereen ja Helsingin välillä. Ryhmä päätti kokouksessaan antaa raideliikenteen kehittymisestä lausunnon. Pelastetaan koko Suomen raideliikenne Hämeessä ”Vahvistuva Suomirata mahtuu rakentumaan nykyistä päärataa mukaillen, ja näin tehden myös hyöty … Lue lisää