Teknisen lautakunnan esityslista 17.1.2019

§ Liitteet Otsikko 1 1 kpl LOPEN VESILAITOKSEN TAKSA 2 – KUNTALAISALOITE / NUMMITIEN AJOHIDASTEET 3 1 kpl KOULUTUSILTA UUDESTA YKSITYISTIELAISTA 4 – ILMOITUSASIAT 5 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 6 – MUUT ASIAT

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 18.12.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 67 – TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2019 68 1 kpl KOMPONENTTITARJOILU KOULURUOKAILUSSA 69 – ILMOITUSASIAT 70 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 71 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Lupalautakunnan pöytäkirja 12.12.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 78 1 kpl OIKAISUVAATIMUS/ POIKKEAMISPÄÄTÖS 20180013 §12 79 – LUPALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2019 ALKUPUOLISKOLLA 80 1 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMAN VUOSILLE 2018 – 2021 PÄIVITTÄMINEN 81 2 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2019 82 – MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPIEN SIIRTO / AJOMÄKI OY 83 4 kpl PÄÄTÖS … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 18.12.2018

§ Liitteet Otsikko 67 – TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2019 68 1 kpl KOMPONENTTITARJOILU KOULURUOKAILUSSA 69 – ILMOITUSASIAT 70 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 71 – MUUT ASIAT

Lupalautakunnan esityslista 12.12.2018

§ Liitteet Otsikko 78 1 kpl OIKAISUVAATIMUS/ POIKKEAMISPÄÄTÖS 20180013 §12 79 – LUPALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2019 ALKUPUOLISKOLLA 80 1 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMAN VUOSILLE 2018 – 2021 PÄIVITTÄMINEN 81 2 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2019 82 – MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPIEN SIIRTO / AJOMÄKI OY 83 4 kpl PÄÄTÖS HAKEMUKSESTA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / YIT … Lue lisää

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 27.11.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 101 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.10.2018 102 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 103 – ILMOITUSASIAT 104 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 105 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku