Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 17.6.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 26 – YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2020 LOPPUPUOLISKOLLA 27 – RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMINEN 28 – MAA-AINESLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN YHTEISKÄSITTELYHAKEMUS / NIEMISEN SORA OY 29 – MUUTOSHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISLUPAAN / SORAVUORI OY 30 – LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE RAKENNUSTARKASTAJAN VALINTAPÄÄTÖKSESTÄ TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA 31 – … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 17.6.2020

§ Liitteet Otsikko 26 – YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2020 LOPPUPUOLISKOLLA 27 – RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMINEN 28 – MAA-AINESLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN YHTEISKÄSITTELYHAKEMUS / NIEMISEN SORA OY 29 – MUUTOSHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISLUPAAN / SORAVUORI OY 30 – LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE RAKENNUSTARKASTAJAN VALINTAPÄÄTÖKSESTÄ TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA 31 – LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN 32 … Lue lisää

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 28.5.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 10 2 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 11 1 kpl TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2020 12 1 kpl KUNNANAVUSTUSTEN MAKSAMINEN YKSITYISTEILLE 13 1 kpl TARJOUKSET KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA TALVIKAUSIKSI 2020-2023 14 – KUNTALAISALOITE NOPEUSRAJOITUKSEN SAAMISEKSI SAJATIELLE 15 – PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 16 – ILMOITUSASIAT 17 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 18 … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 28.5.2020

§ Liitteet Otsikko 10 2 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 11 1 kpl TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2020 12 1 kpl KUNNANAVUSTUSTEN MAKSAMINEN YKSITYISTEILLE 13 1 kpl TARJOUKSET KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA TALVIKAUSIKSI 2020-2023 14 – KUNTALAISALOITE NOPEUSRAJOITUKSEN SAAMISEKSI SAJATIELLE 15 – PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 16 – ILMOITUSASIAT 17 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 18 – MUUT ASIAT