Teknisen lautakunnan pöytäkirja 24.9.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 27 4 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021 28 1 kpl TARJOUKSET PALVELUKESKUS EEDILÄN IKKUNOIDEN VAIHDOISTA 29 – MARSKIN YKSITYISTIEN KUNNOSSAPITO 30 – ILMOITUSASIAT 31 3 kpl LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 32 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 23.9.2020

§ Liitteet Otsikko 49 5 kpl YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 – 2023 50 1 kpl TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019 51 1 kpl MUUTOSHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISLUPAAN / SORAVUORI OY 52 – LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / VALITUS VIEMÄRIN SIJOITUSPÄÄTÖKSESTÄ 53 – LOPPIJÄRVEN YSTÄVÄT RY:N AVUSTUSHAKEMUS 54 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 55 – … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 24.9.2020

§ Liitteet Otsikko 27 4 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021 28 1 kpl TARJOUKSET PALVELUKESKUS EEDILÄN IKKUNOIDEN VAIHDOISTA 29 – MARSKIN YKSITYISTIEN KUNNOSSAPITO 30 – ILMOITUSASIAT 31 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 32 – MUUT ASIAT

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 27.8.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 20 1 kpl LOPEN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019 21 2 kpl OSAVUOSIKATSAUS 2020 22 1 kpl KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN KVR-URAKKANA LÄYLIÄISISSÄ 23 – LIIKUNTAHALLIN RAKENTAMINEN 24 – ILMOITUSASIAT 25 1 kpl LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 26 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 26.8.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 37 4 kpl YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2020 38 2 kpl LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN 39 – PÄÄTÖS RAKENNUSTARKASTAJAN SIJAISESTA 40 – YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / SUOMEN RENGASKIERRÄTYS OY 41 – PÄÄLLYSTYS- JA KIVIAINESLIIKETOIMINNAN SIIRTO / PEAB INDUSTRI OY 42 – ILMOITUS VASTUUHENKILÖN VAIHDOKSESTA / EINO KILPIÄINEN 43 – … Lue lisää