1. ja 7. luokkien oppilaaksiottopäätökset toukokuussa

Poikkeusolojen seurauksena tulevien peruskoulun 1. ja 7. luokkien viralliset oppilaaksiottopäätökset tehdään ja toimitaan koteihin poikkeuksellisesti vasta toukokuussa. Oppilaaksiottoalueet ja lähikoulut ovat ennallaan, eikä asiaan liity normaaliolosuhteisiin palatessa mitään muutakaan muutostarvetta aiempiin vuosiin nähden. Koulujen rehtorit vastaavat tarvittaessa kysymyksiin. Lisäksi toukokuulle suunnitellut kouluun tutustumispäivä ja kutosten päivä on peruttu. Korvaavia etätoteutusmahdollisuuksia kuitenkin selvitetään.  

Kouluruokapakettien jako aloitetaan torstaina 2.4.

Kunta käynnisti eilen valmistautumisen kouluruokapakettien jakoon etäopiskeleville peruskoululaisille ja lukiolaisille.  Oppilaiden huoltajat ovat ottaneet hyvin vastaan kunnan tarjoaman palvelun. Kouluruokapaketteja jakamalla kunta haluaa huolehtia myös etäopiskelussa olevien koululaisten ruokailusta, vaikka valmiuslain aikana kunnalla onkin velvoite järjestää kouluruokailu vain lähiopetuksessa oleville oppilaille. Ensi viikolla jaettavien ruokakassien sisältö saattaa vaihdella tuotteiden saatavuudesta riippuen. Kasseissa on sekä kuivatarvikkeita … Lue lisää

Huoltajille kouluruokapakettien jakelusta

Tiedote jaettu huoltajille Wilmassa torstaina 26.3.2020 Hyvät vanhemmat Olemme toimineet erittäin poikkeavissa oloissa koulujenkin osalta jo kohta kaksi viikkoa.  Saamiemme määräysten perusteella suurin osa kouluista on suljettu ja opetusta hoidetaan muilla käytettävissä olevin keinoilla. Yli 97% kaikista kuntamme perusopetuksen oppilaista opiskelee tällä hetkellä kotoa käsin. Koska tilanne näyttää pitkittyvän ainakin huhtikuulle, olemme päättäneet ryhtyä valmistelemaan … Lue lisää

Kunta valmistatuu ruokapakettien jakeluun etäopiskelussa oleville

Kunta valmistautuu ruokapakettien jakeluun etäopiskelussa oleville, ruoka-apua tarvitseville perusopetuksen oppilaille ja Lopen lukion opiskelijoille.  Jakelu organisoidaan nopealla aikataululla. HUOLTAJAT, seuratkaa rehtorin lähettämiä Wilma-viestejä loppuviikon ajan!

Tiedote 1.- 3.-luokkalaisten huoltajille hallituksen uudesta linjauksesta

Tänään 20.3.2020 klo 13.40 hallitus on ilmoittanut uusista linjauksista koskien opetuksen tarjoamisesta 1.-3. -luokkalaisille.  Uutisen voi lukea tästä.  Edellen on vahva suositus, että kaikki lapset opiskelisivat korona-tilanteesta johtuen kotona. Maanantaista 23.3. alkaen kuitenkin kaikki  1.- 3. vuosiluokkien lapset voivat tulla lähiopetukseen. Samoin kaikki erityisen tuen oppilaat. Koska koulutoimessa  on jo ehditty suunnitella kaikki lähiviikkojen toimet … Lue lisää

Koulutoimen tiedote huoltajille 16.3.2020

Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta asti. Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta.  Tiistaina 17.3.2020 koulut toimivat kaupungin ja kuntien aiempien antamien ohjeistusten mukaisesti. Tiistain aikana Riihimäen kaupungin, Hausjärven ja Lopen kuntien johtoryhmät ja opetustoimet valmistelevat valtionneuvoston … Lue lisää

Huoltajille 15.3.: Koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen kouluissa ja päiväkodeissa

Koronavirus etenee Suomessa nopeaa vauhtia ja siihen sairastuneiden määrä kasvaa päivittäin. Kunta pyrkii monin eri toimenpitein hidastamaan viruksen leviämistä. Näistä olemme tiedottaneet oppilaiden huoltajia ja koulujen henkilökuntaa kuluvalla viikolla. Seuraavilla toimenpiteillä rajoitetaan koronaviruksen leviämistä Lopen kouluissa ja päiväkodeissa. Sairaana ei tulla kouluun eikä päiväkotiin On tärkeää, että tartuntojen ennaltaehkäisyn vuoksi lapsi/oppilas jää kotiin, jos hänellä on … Lue lisää

Tiedote koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden huoltajille 14.3.2020

  Kyselyistä johtuen tiedotamme koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuun liittyvistä ohjeistuksista poikkeusolosuhteiden vuoksi. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut määräytyvät sivistyslautakunnan hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jolloin lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan (Perusopetuslaki 48 f § 19.2.2016/127). Jos oppilas on sairauden vuoksi pois yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, maksusta peritään vain puolet … Lue lisää

Perusopetuksen Korona-tiedote 14.3.2020

Tärkeitä ohjeita Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi muistutamme teitä Opetushallituksen ohjeesta tilanteessa, jolloin huoltajat päättävät varotoimenpiteenä ottaa lapsensa tilapäisesti kotiin: ”Koronatilanne saattaa johtaa myös siihen, että huoltajat hakevat koulussa oppilaana olevalle lapselleen lupaa olla poissa koulusta, vaikkei lapsi ole ollut ulkomailla eikä hän ole sairas tai häntä ei ole määrätty karanteeniin. Poissaoloon tulee saada lupa ja se … Lue lisää

Perusopetuksen Korona-tiedote 12.3.2020

Tärkeitä ohjeita Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi pyydämme teitä seuraamaan Wilma viestintää mieluiten reaaliajassa tai vähintään useamman kerran päivässä. Wilma viestit tulee lukea aina illalla ja heti aamulla. Wilmassa saattaa nyt poikkeustilanteessa olla erittäin kiireellistä viestintään myös myöhään illalla. Osa viesteistä on huoltajan välttämätöntä tietää ennen seuraavaa koulupäivää. Mikäli koulupäivään tai muihin järjestelyihin tulee muutoksia, tiedotetaan niistä … Lue lisää