Kanta-Hämeessä otetaan käyttöön Kaiku-kortti

Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Kanta-Hämeessä Kaikukortti-kokeiluun osallistuu 9 kuntaa ja 56 kohdetta. Kaikukortin tavoitteena on edistää hyvinvointia kulttuurin avulla. Kaikukortteja voivat saada Kanta-Hämeessä Kaikukortti-verkostoon kuuluvien kuntien sosiaalisen tuen palvelujen asiakkaat, jotka ovat vähintään 16-vuotiaita ja sellaisessa tiukassa taloudellisessa tilanteessa, että … Lue lisää

Koronatartuntatilanne Lopen kotihoidossa perjantaina 29.1.2021- päivitetty 3.2.2021

Tiedotetta päivitetty 1.2. ja 3.2.2021 Tällä hetkellä yhteensä neljällä kotihoidon työntekijällä ja neljällä kotihoidon asiakkaalla on todettu koronavirustartunta. Ensimmäinen tartunta on todettu 22.1.2021. Karanteenissa on tällä hetkellä 5 työntekijää ja 10 asiakasta. Altistuneet työntekijät ja asiakkaat on asetettu karanteeniin terveydenhuollon ammattilaisten arvioiden mukaisesti. Karanteeniin asetetuille terveydenhuollon henkilökunta on ollut yhteydessä ja ohjeistanut heitä karanteeniin liittyvissä … Lue lisää

Lopen kotihoidon työntekijöillä ja asiakkailla todettu koronatartuntoja – tiedotetta päivitetty 27.1.2021 klo 14.45

Tiedotetta päivitetty 22.1.2021 klo 17 kotihoidon asiakkaiden ja yhden työntekijän karanteenin osalta Tiedotetta päivitetty 25.1.2021 klo 15.30  yhdellä karanteeniin asetetulla työntekijällä todettu koronavirustartunta Tiedotetta päivitetty 27.1.2021 klo 14.45 yhdellä kotihoidon työntekijällä ja kahdella kotihoidon asiakkaalla on todettu koronavirustartunta Lopen kunnan kotihoidon yhdellä työntekijällä on 22.1.2021 todettu koronavirustartunta.  Sairastuneen lisäksi neljä työntekijää on asetettu karanteeniin 14 … Lue lisää

Ohje ikäihmisten tehostetun palveluasumisen asukkaiden ja omaisten tapaamisesta, ulkoilusta ja kotilomista 4.12.2020 alkaen

Ohje asukkaiden ja omaisten tapaamisesta, ulkoilusta ja kotilomista alueen tartuntatautilääkärin suositukseen alueen covid-19 pandemia tilanteen perusteella. Kanta-Hämeen alueella on siirrytty leviämisvaiheeseen. Asukkaiden omaisten on tärkeä tunnistaa vastuunsa koronapandemian torjumisessa yksiköissämme ja noudattaa viranomaisten suosituksia. Vierailuja asumispalveluyksiköihin sekä asukkaiden kotilomia tulee välttää. Mikäli asukkaiden luona vieraillaan tulee annettua ohjeistusta ehdottomasti noudattaa. Vierailu ulkotiloissa tai erikseen osoitetussa … Lue lisää

Lapsiystävällinen kunta -mallin nykytilaa kartoitetaan Lopella

 Lopen kunta valittiin marraskuussa 2019 mukaan UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malliin. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. UNICEFin ja mallin tuella kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. Lisätietoa on luettavissa kunnan verkkosivuilla Lapsiystävällinen kunta – koordinaatioryhmän voimin käynnistetään syyskuussa … Lue lisää

Vierailujen toteuttaminen asumisyksiköissä

Hallitus on tarkastellut koronaepidemiaan liittyviä rajoituksia.  Tarkastelussa ovat olleet myös asumisyksiköissä tapahtuvat vierailut.  Vierailuja ei enää säännönmukaisesti kielletä. Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä on hallituksen mukaan ensisijaista, että niissä voidaan toteuttaa turvallisia vierailuja. Kanta-Hämeessä epidemiatilanne on rauhallinen. Mikäli tilanne muuttuu, ohjetta päivitetään.  Kohtaamisia turvallisesti ulkona ja soveltuvin osin yksikössä Kuntien toimintayksiköissä mahdollistetaan asukkaiden ja omaisten ja läheisten tapaaminen … Lue lisää

Riihimäen seudun perhekeskus kokoaa palvelut yhteen

Riihimäen seudun perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden palveluiden verkostomainen kokonaisuus. Se yhdistää lapsiperheiden arjen verkostot ja palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. Keskus kokoaa yhteen asukkaat sekä kunnan, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat. ”Perhekeskuksen ansiosta voimme vastata tuen tarpeeseen entistä nopeammin, kohdennetummin ja koordinoidummin”, Riihimäen seudun perhekeskuksen perhekeskuskoordinaattori Jaana Ahtonen-Huuskonen sanoo. Perhekeskukseen kuuluvat sekä lapsille, nuorille ja … Lue lisää

Tiedote henkilökohtaisen avun asiakkaille ja palveluntuottajille koronavirusepidemiaan liittyen

Koronavirustartunnan kannalta riskiryhmiin kuuluu yli 70-vuotiaiden henkilöiden lisäksi pitkäaikaissairaita ja vammaisia henkilöitä. Ryhmiin luetaan näiden lisäksi henkilöt, joilla on sellainen vakava perussairaus tai vamma, joka merkittävästi huonontaa keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä. Useat henkilökohtaisen avun työnantajat kuuluvat riskiryhmiin, mutta eivät voi täysin eristäytyä, koska henkilökohtainen apu on heille välttämätön palvelu. Kaikki vaikeavammaiset eivät … Lue lisää

Varhaiskasvatus tarjoaa poikkeusolojen tukea perheille

Kunnan varhaiskasvatuksessa tarjotaan poikkeuksellisen tilanteen vuoksi laajempaa perhetukea. Perheiden arki on koronan aiheuttamien poikkeusolojen takia mullistunut ja neuvojen ja tuen tarve voi olla vielä tavallista suurempi. Päivystävillä puhelimilla haluamme varmistaa, että perheet saavat tarvitsemaansa tukea nopeasti myös nyt, kun tapaamiset eivät ole mahdollisia. Voit olla yhteydessä, jos tuntuu, että omat keinot ja voimavarat eivät riitä … Lue lisää

Tietoa hygieniaohjeistuksista kotihoidon asiakkaille, omaisille ja läheisille

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kunnille ja kuntayhtymille ohjeen koskien kotiin annettavia palveluja koronavirustilanteessa. Lopen kunnassa on sosiaali- ja terveyspalveluissa annettu ajantasaista tietoa koronavirusepidemiaan liittyen ja kiinnitetty erityistä huomiota hygienia-asioihin ja virukselta suojautumiseen terveysviranomaisten ohjeistusten pohjalta. Ministeriön uusimman ohjeistuksen mukaan kotihoidon työntekijöiden pitää antaa asiakkaille ohjausta hygienia-asioissa ja viruksilta suojautumisessa. Lopen kunta tarkentaa omia ohjeistuksiaan … Lue lisää