Potilastietojärjestelmää yhdeksi kokonaisuudeksi Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeessä yhdistetään alueen potilastietojärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi. Samalla on otettu ensimmäiset askeleet kohti organisaatioiden kesken sovittuja yhteisiä toimintatapoja. Yhteinen potilastietojärjestelmä nopeuttaa ja sujuvoittaa hoitoprosesseja sekä parantaa potilasturvallisuutta tiedon saatavuuden ja käytettävyyden parantuessa. Asiakkaana tulet hyötymään potilastietojärjestelmien yhdistämisestä ja yhteisesti sovituista toimintamalleista sujuvampina hoitopolkuina organisaatiosta toiseen. Yhdistymisessä ovat mukana Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Hämeenlinnan, Hattulan, Janakkalan ja Riihimäen seudun … Lue lisää

Perusturvalautakunnan kokous 26.8.2015

Perusturvalautakunnan kokous 26.8.2015 17:30 esityslista: § Liitteet Otsikko 74 – VANHUSPALVELUJEN ODOTUSAJAT 1.1.2015 – 30.6.2015 75 1 kpl PERUSTURVATOIMEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN TALOUSARVIOVUODELLE 2016 76 – PERUSTURVATOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015 77 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 78 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 79 – ILMOITUSASIAT 80 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 81 – MUUT ASIAT

Perusturvalautakunnan kokous 16.6.2015

Perusturvalautakunnan kokous 16.6.2015 17:30 pöytäkirja: § Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 65 – VÄLI-SUOMEN PAREMPI ARKI -KEHITTÄMISHANKE 66 – PERUSTURVATOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2015 67 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION 2016 LAADINTA 68 – LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JÄRJESTÄMINEN, MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄ 69 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 70 – ILMOITUSASIAT 71 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 72 … Lue lisää

Perusturvalautakunnan kokous 26.5.2015

Perusturvalautakunnan kokous 26.5.2015 17:30 pöytäkirja: § Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 54 – VANHUSTEN HYVINVOINTIA TUKEVIEN TAPAAMISTEN JÄRJESTÄMINEN LOPELLA 55 – SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2014 56 1 kpl TOIMEENTULOTUEN KÄSITTELYN MÄÄRÄAIKOJEN VALTAKUNNALLINEN VALVONTA 57 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 58 – ILMOITUSASIAT 59 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 60 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Perusturvalautakunnan kokous 28.4.2015

Perusturvalautakunnan kokous 28.4.2015 17:30 pöytäkirja: § Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 39 2 kpl TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA 40 – VANHUSTEN HYVINVOINTIA TUKEVIEN TAPAAMISTEN JÄRJESTÄMINEN LOPELLA 41 – VANHUSTEN RYHMÄKOTI LINTUKODIN TOIMINNAN PÄÄTTYMINEN 42 1 kpl TOIMINTAKESKUS KUUSELAN TOIMINTAPÄIVÄN HINTA 1.4.2015 ALKAEN 43 – SOSIAALITOIMEN TOIMINTAYKSIKÖIDEN TOIMINTA KESÄLLÄ … Lue lisää

Perusturvalautakunnan kokous 31.3.2015

Perusturvalautakunnan kokous 31.3.2015 17:30 pöytäkirja: § Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 23 – VAMMAISNEUVOSTO 2015-2016 24 1 kpl KRIISIPÄIVYSTYSPALVELUN OSTOPALVELUSOPIMUS 25 2 kpl KANTA-HÄMEEN SOSIAALIPÄIVYSTYS 1.1.2015 26 – TALOUDEN TOTEUTUMINEN 31.1.2015 30 – NIMIKEMUUTOS 31 – SOSIAALITOIMEN TOIMINTATILASTO VUODELTA 2014 32 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 33 – ILMOITUSASIAT 34 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 35 … Lue lisää

Perusturvalautakunnan kokous 17.2.2015

Perusturvalautakunnan kokous 17.2.2015 17:30 pöytäkirja: § Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 12 1 kpl SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KALLIIDEN ASIAKKAIDEN IDENTIFIOINNIN JA SEGMENTOINNIN SELVITYS 14 1 kpl SOSIAALITOIMEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 15 – SOSIAALITOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.12.2014 16 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 17 – ILMOITUSASIAT 18 – MUUT ASIAT 19 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT … Lue lisää

Perusturvalautakunnan kokous 27.1.2015

Perusturvalautakunnan kokous 27.1.2015 17:30 pöytäkirja: § Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – PERHENEUVOLA JA A-KLINIKKA SEKÄ NUORTEN PALVELUPISTE NUPIN PALVELUIDEN OSTO RIIHIMÄEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNALTA VUONNA 2015 2 – PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA VUONNA 2015 3 – VANHUSPALVELUJEN ODOTUSAJAT 31.8.-31.12.2014 4 – VANHUSTEN ASUNTOJEN … Lue lisää