Rakennusvalvonnan lupakäsittelyssä on ruuhkaa

Kunnan rakennusvalvonnan lupakäsittelyn palvelut ovat olleet keväästä asti ruuhkautuneet. Lupien käsittelyajat ovat pidentyneet johtuen mm. teknisen toimen haasteellisesta työntekijätilanteesta. Rakennustarkastajan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen, teknisellä toimella on ollut vaikeuksia rekrytoida uutta henkilöä tehtävään.  Osittain tilanteeseen vaikutti myös koronaepidemia, jonka vuoksi keväällä ei voitu tehdä rakennustarkastuksia ja asiakaspalvelu toimi rajoitetusti. Uuden rakennustarkastajan valintaprosessi on parasta aikaa … Lue lisää