Kiinteistöinventointi käynnistynyt Lopella

Lopen kunta selvittää kunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennusten tilannetta rakennusrekisterin ajan tasalla pitoa varten. Kiinteistöinventoinnin osalta ensimmäiset kirjeet on lähetetty Kormun, Launosten ja Joentaan alueen kiinteistöjen omistajille.  Kartoitus jatkuu vuonna 2019 ja viikolla 5 kirjeet lähetetään niille Sajaniemen alueen kiinteistöille, joita ei kartoitettu vuoden 2017 inventoinnissa. Kaikille kiinteistönomistajille kirjettä ei kuitenkaan automaattisesti lähetetä, sillä … Lue lisää

Kiinteistöinventointi

Lopen kunta selvittää alueellaan sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta kunnan rakennusrekisterin ajantasaistamiseksi. Kunta toimittaa tiedot kiinteistöistä ja rakennuksista Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaisesti Väestörekisterikeskukselle, minkä takia kunnan rakennus- ja huoneistorekisteri on päivitettävä todellista tilannetta vastaavaksi. Väestötietojärjestelmän tiedot ovat myös muiden viranomaisten, kuten Verohallinnon käytössä. Siten ajan tasalla olevat rakennusrekisterin tiedot turvaavat myös oikean ja … Lue lisää

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tuet 2015

Vuonna 2015 voi hakea ilman erityistä hakuaikaa seuraavia ARAn (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) tukia: vuokra-asuntojen ja asumisoikeustalojen korkotukilainat asunto-osakeyhtiöiden perusparantamislainojen valtiontakaukset rakentamisen takauslainat ARAn myöntämät purkuavustukset Valtiokonttorin myöntämät rajoitus- ja purkuakordit ARAn ohjeistus on saatavilla verkkosivulla www.ara.fi. Tukia koskevat ohjeet ja lomakkeet on listattu kunkin tukimuodon esittelysivulle. Valtiokonttorin myöntämistä akordeista saa tietoa verkkosivulta www.valtiokonttori.fi. Hakemukset … Lue lisää