Kunnantalon palvelut lokakuussa vain ajanvarauksella

Koronapandemian kiihtymisvaiheesta johtuen Lopen kunnan työntekijät siirtyvät lokakuun ajaksi etätyöhön niissä tehtävissä, missä se on mahdollista. Viranhaltijat ja muu henkilöstö ovat puhelimitse tavoitettavissa normaalisti. Sen sijaan asiointi kunnantalolla tapahtuu toistaiseksi ajanvarauksella ja kunnantalon ovet pidetään lokakuun ajan suljettuna. Tilaisuuksien järjestäminen kunnantalon kokoustiloissa rajataan kunnan järjestämiin kokoontumisiin ja luottamuselinten kokoukset järjestetään etäyhteyksien välityksellä ainakin lokakuun ajan. … Lue lisää

Valtuuston pöytäkirja 28.9.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 25 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 26 1 kpl OSAVUOSIKATSAUS 2020 27 1 kpl RIIHIMÄEN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 28 1 kpl VANHUSNEUVOSTON TEHTÄVÄT 29 – LIIKUNTAHALLIN RAKENTAMINEN 30 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / LÄHDE JONI 31 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / MÄNNISTÖ MINNA 32 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / NAAKKA … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 24.9.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 61 1 kpl SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021 62 1 kpl TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN SIVISTYSJOHTAJALLE POIKKEUKSELLISIIN OPETUSJÄRJESTELYIHIN SIIRTYMISESSÄ 63 1 kpl VARAUTUMISOHJEET POIKKEUKSELLISIIN OPETUSJÄRJESTELYIHIN SIIRTYMISESTÄ 64 – ESIOPETUSRYHMIEN VUOSISUUNNITELMAT LUKUVUODELLE 2020-2021 65 – KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET TOIMINTASUUNNITELMAT 2020-2021 66 – PERUSKOULUJEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2020-2021 67 – LUKION LUKUVUOSISUUNNITELMA … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 23.9.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 49 5 kpl YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 – 2023 50 1 kpl TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019 51 1 kpl MUUTOSHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISLUPAAN / SORAVUORI OY 52 – LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / VALITUS VIEMÄRIN SIJOITUSPÄÄTÖKSESTÄ 53 – LOPPIJÄRVEN YSTÄVÄT RY:N AVUSTUSHAKEMUS 54 … Lue lisää

Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki jatkavat yhteistyötä koronapandemian hoidossa

Hausjärven, Lopen ja Riihimäen yhteinen seudullinen johtoryhmä on jälleen aloittanut säännölliset kokoontumiset Kanta-Hämeen huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Seudullinen johtoryhmä seuraa tarkkaan valtakunnallista ja maakunnallista koronavirustilannetta ja päivittää toimintaohjeitaan aktiivisesti, jotta koronan leviäminen saataisiin estettyä. Johtoryhmä tekee säännöllistä yhteistyötä alueen terveysviranomaisten kanssa. Tiedot koronan vaikutuksista kunnan tai kaupungin palveluihin ja toimintoihin löytyvät kunkin kunnan ja kaupungin verkkosivuilta. Linkki … Lue lisää

Lopen kunta suosittelee kuntalaisille maskien käyttöä

Kanta-Hämeen maakunnallisen koronaryhmän mukaan maakunta on siirtynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kriteerien mukaiseen koronapandemian kiihtymisvaiheeseen. THL:n kasvomaskisuositus on jaettu kolmeen eri vaiheeseen. Lopen kunta siirtyy käyttämään sairaanhoitopiirin ja THL:n linjausten mukaisesti perustason maskisuosituksen sijaan kiihtymisvaiheen kasvomaskisuositusta. Kunta kehottaa jokaista asukasta noudattamaan suositusta. Kiihtymisvaiheessa maskien käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille: Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 29.9.2020

§ Liitteet Otsikko 78 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVIOESITYS 2021 JA ESITYS SUUNNITELMAVUOSILLE 2022-2023 79 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2020 80 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 1.-31.8.2020 81 – ILMOITUSASIAT 82 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 83 – MUUT ASIAT

Valtuuston esityslista 28.9.2020

§ Liitteet Otsikko 25 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 26 1 kpl OSAVUOSIKATSAUS 2020 27 1 kpl RIIHIMÄEN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 28 1 kpl VANHUSNEUVOSTON TEHTÄVÄT 29 – LIIKUNTAHALLIN RAKENTAMINEN 30 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / LÄHDE JONI 31 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / MÄNNISTÖ MINNA 32 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / NAAKKA TOMMI 33 – ERO SIVISTYSLAUTAKUNNAN … Lue lisää