Teknisen lautakunnan esityslista 28.2.2019

§ Liitteet Otsikko 7 2 kpl TEKNISEN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019 8 1 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, TAVARAN JA PALVELUJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ SÄHKÖISTEN LASKUJEN ASIATARKASTUS 9 1 kpl TARJOUKSET KIRKONKYLÄN VEDENOTTAMON SANEERAUKSESTA 10 1 kpl TEKNISEN TOIMIALAN SÄÄSTÖKOHTEIDEN ALUSTAVA SELVITTÄMINEN 11 1 kpl VALTUUSTOALOITE KUNTALAISKYSELYN JÄRJESTÄMISESTÄ / PÄIVÄRINTA TEEMU 12 1 kpl SISÄILMATYÖRYHMÄN MUISTIO … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 26.2.2019

§ Liitteet Otsikko 20 – PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2018 21 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.12.2018 22 – VANHUSPALVELUJEN ODOTUSAJAT 1.7.-31.12.2018 23 1 kpl PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA VUONNA 2019 24 – LASTENSUOJELUN EDUNVALVOJIEN PALKKIOT 25 2 kpl PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 26 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.1.2019 … Lue lisää

Valtuuston esityslista 25.2.2019

§ Liitteet Otsikko 1 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 2 3 kpl LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVA 2035 3 1 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 4 3 kpl MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELU KANTA-HÄMEESSÄ / KYSELY KANTA-HÄMEEN KUNTIEN VALTUUSTOILLE KOSKIEN MAAKUNNALLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMISEN TARVETTA JA MALLEJA 5 – KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2017-2021 6 – ALOITE KUNTALAIN 43 §:N MUKAISEN MENETTELYN ALOITTAMISESTA KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI 7 … Lue lisää

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 13.2.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 6 – VARHAISKASVATUKSEN ESITTELY 7 – SIDONNAISUUSILMOITUKSET 8 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN RAKENNE 9 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN KEVÄÄN 2019 KOKOUSAIKATAULUT 10 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Vapaa-aikajaoston pöytäkirja 12.2.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – VAPAA-AIKAJAOSTON KOKOUKSET VUONNA 2019 2 – PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 3 – TIEDOTTAMINEN 4 – TALOUSARVION 2019 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE / KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 5 – VUODEN 2018 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN JA MUIDEN MUISTETTAVIEN PALKITSEMINEN SEKÄ KUNNON KUNTALAISEN JA VUODEN NUOREN VALINTA 6 – VAPAA-AIKATOIMEN … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 31.1.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 2 – TALOUSARVION 2018 TOTEUMA 1.1.-30.11.2018 3 – VALTION ERITYISAVUSTUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEEN SEKÄ SIIHEN LIITTYVIIN KOKEILUIHIN VUOSILLE 2019-2020 4 – PERUSKOULUJEN YHTEINEN VANHEMPAINTOIMIKUNTA 5 – OPPILASKULJETUKSET SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE LUKUVUONNA 2019-2020 6 – SIVISTYSTOIMIALAN … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 11.2.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 21 1 kpl SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / OIKAISUVAATIMUS 22 1 kpl SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / OIKAISUVAATIMUS 23 2 kpl KAARTJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN TUKIHAKEMUS / OIKAISUVAATIMUS 24 – VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / VUORINEN SAKARI / KIERTOKAPULA OY:STÄ JA JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA EROAMINEN / OIKAISUVAATIMUS 25 – KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2017-2021 … Lue lisää

Ympäristölupahakemus / Lopen Ampumaratayhdistys ry

Lopen Ampumaratayhdistys ry. on toimittanut Lopen lupalautakunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee ampumaratatoimintaa ja sen kehittämistä Lopen ampumaurheilu-keskuksessa, tilalla Ruutila RN:o 12:20, Lopen kunnan Topenon kylässä, osoite Nummenrannantie 769, 12920 TOPENO. Hakemus sisältää Lopen ampumaurheilukeskus 2021-hankkeen hankesuunnitelman, jossa esitetään uudet ampumaradat, nykyisten ratojen kehittäminen ja huoltopalvelujen rakenteet. Nykyiset radat jäävät käyttöön lupahakemuksessa kuvatuin … Lue lisää

Lopen kunnan valtuuston kokous

pidetään maanantaina 25.2.2019 klo 18.00 Lopen kunnantalossa valtuuston kokoushuoneessa, osoite Yhdystie 5, toinen kerros. Kokouksen esityslista on nähtävillä kunnan kotisivuilla vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Lopen kunnantalossa 27.2.2019 klo 10–14. Loppi 13.2.2019 Timo Heinonen valtuuston puheenjohtaja