Kunnanhallituksen esityslista 17.6.2019

§ Liitteet Otsikko 123 – VEROTILITYKSET 2019 124 1 kpl SARASTIA OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 125 1 kpl MAAKUNNALLISEN SOTE-KUNTAYHTYMÄN VALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA LOPEN KUNNAN OSALLISTUMINEN HANKKEESEEN 126 – OSALLISTUMINEN RIIHIMÄEN VAIHTOEHTOISSELVITYSTEN LAAJENNETTUUN OHJAUSRYHMÄÄN 127 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2019 128 – JÄRVENTAUSTAN KYLÄKUITUOSUUSKUNNAN ANOMUS KUNNAN TAKAUKSEN MYÖNTÄMISEKSI VALOKUITUVERKON RAKENTAMISEN AIKAISTA … Lue lisää

Vieraslajitalkoot Launosissa 17.6.2019

Vielä ehtii mukaan vieraslajitalkoisiin! Lopen kunnan tekniset- ja ympäristöpalvelut järjestävät kaikille kuntalaisille, kesäloppilaisille ja muille asiasta kiinnostuneille vieraslajien torjuntatalkoita kesäkuussa. Ympäristöpäällikkö ja teknisen toimen työnjohtaja haastavat talkoisiin mukaan kaikki Lopen luottamushenkilöt! Talkoita on järjestetty 10.6.2019 Läyliäisissä ja 13.6.2019 Lopen kirkonkylällä. Kesän viimeiset vieraslajitalkoot järjestetään 17.6.2019 klo 16 – 19 Launosissa, kokoontumispaikka Suotien/Torstintien varrella. Talkoissa keskitytään … Lue lisää

Teini mielessä -vanhempainryhmä

Teini mielessä -vanhempainryhmässä tutustutaan samassa elämäntilanteessa oleviin perheisiin ja keskustellaan nuoreen ja vanhemmuuteen liittyvistä teemoista. Ryhmässä pohditaan yhdessä ohjaajien kysymysten pohjalta  muun muassa sitä, millaista on olla vanhempi ja miten toimia tunteita täynnä olevassa arjessa. Pohtimalla omia ja nuoresi kokemuksia opit ymmärtämään entistä paremmin lapsesi tarpeita ja käyttäytymistä. Syksyllä 2019 järjestetään 5. – 7. -luokkalaisten … Lue lisää

Lapsi mielessä -vanhempainryhmä

Lapsi mielessä -vanhempainryhmässä pysähdytään vanhempien kanssa keskustelemaan lapsiperheen arjesta. Ryhmässä pysähdytään yhdessä ohjaajien kysymysten pohjalta miettimään arjen tilanteita ja niiden lapsessa ja vanhemmassa herättämiä ajatuksia ja tunteita. Pohtimalla omia ja lapsesi kokemuksia opit ymmärtämään entistä paremmin lapsesi tarpeita ja käyttäytymistä. Keskustelut antavat uusia oivalluksia ja näkökulmia vanhemmuuteen tai puolison näkemyksiin. Syksyllä 2019 järjestetään 3 – … Lue lisää

Seutukunnan tapahtumat löydät Kulttuurikesä 2019 -esitteestä

Loppi on mukana seutukunnan Kulttuurikesä -esitteessä, johon on koottu Riihimäen, Janakkalan, Lopen ja Hausjärven tapahtumatarjontaa. Mukana on konsertteja, teatteria, näyttelyitä ja muita erilaisia kesän mittaan järjestettäviä kulttuuritapahtumia. Kulttuurikesä 2019 Painettua esitettä on kesän aikana jaossa  kunnankirjastossa ja kotiseutumuseo Puustellissa.

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 6.6.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 53 1 kpl OPETUSHALLITUKSEN LAATIMIIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2018 POHJAUTUVAN PAIKALLISEN VARHAISKASVATUS-SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 54 – SIVISTYSJOHTAJAN SIJAISTEN NIMEÄMINEN 55 – TALOUSARVION 2019 TOTEUMA 1.1.-30.4.2019 56 1 kpl LOPEN YLÄKOULUN JA LUKION STIPENDIRAHASTON STIPENDIT 2019 57 – OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSET YKSIKKÖHINNOISTA VUODELLE 2019 58 – VALTION ERITYISAVUSTUKSET VAPAALLE … Lue lisää

Vanhusneuvoston pöytäkirja 17.5.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 8 – TUTUSTUMINEN ATTENDO POMMERI HOIVAKOTIIN 9 – LOPEN ILTATORI 13.6.2019 10 – VARMAN VIRKISTYSPÄIVÄ 2019 11 – VANHUSNEUVOSTOJEN SEUDULLINEN TAPAAMINEN 6.9.2019 RIIHIMÄELLÄ 12 – VANHUSTENVIIKKO 6.-13.10.2019 13 – VAMMAISNEUVOSTON JA VANHUSNEUVOSTON YHDISTÄMINEN 14 – SEURAAVA KOKOUS 15 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Loppilaiset omaishoitajat ovat tyytyväisiä kunnan palveluihin

Lopen kunnan vanhuspalvelut teettivät Lopella omaishoidossa oleville henkilöille sekä heidän hoitajilleen keväällä asiakastyytyväisyyskyselyn. Kyselyllä mitattiin omaishoitajiksi hakeutumiseen, yhteistyöhön sekä tukipalveluihin liittyvää asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi kysyttiin omaishoitajien tuen tarvetta ja jaksamista. Yhteistyön toimivuutta eri palvelumuotojen kanssa pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5. Vastausten keskiarvoksi tuli 4,31. Lopella on tällä hetkellä 57 omaishoidettavaa henkilöä. Vastauksia kyselyyn tuli 30 joten kyselyyn … Lue lisää