Maisematyölupa / UPM-Kymmene Oyj

KUULUTUS MAISEMATYÖLUPA / UPM-KYMMENE OYJ Ympäristöpäällikkö on päätöksellään 12.10.2018 (14 §) myöntänyt UPM-Kymmene Oyj:lle puiden kaatoa koskevan maisematyöluvan tilalla Salo RN:o 1:1352, Salon kylässä, Kaartjärven ja Leppälammin välisellä alueella. Maisematyöluvan hakemiseen on velvoittanut hakkuualueiden sijaitseminen pääosin ranta-asemakaava-alueella. Kyseessä on metsäsuunnitelman mukainen harvennushakkuu 28,6 ha:n ja päätehakkuu 5,1 ha:n alueella. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on … Lue lisää

Lopen opisto syyslomalla – lokakuussa vielä monta mielenkiintoista lyhytkurssia

Lopen opiston kurssit ovat syyslomatauolla 15.-21.10. muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Lokakuun loppupuolella 27.-28.10. on tulossa Ukulelen alkeet -lyhytkurssi. Kurssilla opetellaan säestämään helppoja muutaman soinnun lauluja. Jos sinulla ei ole omaa ukulelea sekään ei ole este osallistumiselle, vaan voit saada sen lainaan kurssin ajaksi. Heti marraskuussa on luvassa jatkoa ukulelen harjoitteluun. Jatkokurssilla 10.-11.11. harjoitellaan myös melodiasoittoa. Lokakuun … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 8.10.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 171 – LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2019 172 1 kpl LOPEN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 173 – VEROTILITYKSET 2018 174 2 kpl YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN 175 1 kpl KANTA-HÄMEEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN (MYP) YHTEISTYÖSOPIMUKSEN 2019-2021 HYVÄKSYMINEN 176 – LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMAN (LAPE) MUUTOSAGENTTIEN VALTIONAVUSTUSTEN … Lue lisää

Maisematyölupahakemus / Karjalainen Anna

KUULUTUS MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS / ANNA KARJALAINEN Anna Karjalainen, asianhoitajanaan Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme/Jarmo Ravantti, hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamillaan tiloilla Päivänrinne RN:o 3:19 ja Kalliopelto RN:o 3:24, Sajaniemen kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitetun hakkuualueen sijaitseminen osittain osayleiskaava-alueen MA-alueella, jolle on kaavassa asetettu maisematyölupavelvoite. Kyseessä on harvennushakkuu kolmella hakkuukuviolla, joista kaksi sijaitsee Loppijärven … Lue lisää

Kuntala pois käytöstä loka-marraskuussa

Kuntalassa (Holvitie 4) tehdään ilmastointiremonttia 12.10.-30.11.2018. Tänä aikana rakennuksen 1. ja 2. kerrokset ovat pois käytöstä. Kellarikerroksen bänditilaa voi käyttää toistaiseksi oman käyntioven kautta. Tilaa käyttäville ryhmille pyritään saamaan remontin ajaksi korvaavat tilat. Tilojen käytöstä sovitaan kerho-ohjaaja Aliisa Ketosen kanssa p. 050 373 5982. Nuorisotilatoiminta siirtyy Kallion tilaan (Kotokuja 4 B) viikosta 43 alkaen.

Sivistyslautakunnan esityslista 11.10.2018

§ Liitteet Otsikko 116 – VALTIONAVUSTUS AIKUISTEN PERUSTAITOJEN JA DIGITAALISTEN TAITOJEN VAHVISTAMISEEN 117 – ESIOPETUSRYHMIEN VUOSISUUNNITELMAT LUKUVUODELLE 2018-2019 118 – KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET TOIMINTASUUNNITELMAT 2018 – 2019 119 – PERUSKOULUJEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2018-2019 120 – LUKION LUKUVUOSISUUNNITELMA 2018-2019 121 – TIEDOTUSASIAT 122 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 123 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN SUULLISESTI ESITTÄMÄT ASIAT 124 – … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 8.10.2018

§ Liitteet Otsikko 171 – LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2019 172 1 kpl LOPEN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 173 – VEROTILITYKSET 2018 174 2 kpl YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN 175 1 kpl KANTA-HÄMEEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN (MYP) YHTEISTYÖSOPIMUKSEN 2019-2021 HYVÄKSYMINEN 176 – LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMAN (LAPE) MUUTOSAGENTTIEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMINEN VUODELLE 2019 177 1 … Lue lisää