Vammaisneuvoston pöytäkirja 16.5.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 11 – ESTEETTÖMYYSKARTOITUSTEN JÄLKEEN TEHDYT MUUTOKSET JA TOIMENPITEET 12 – KATSAUS UUDISRAKENNUSTEN JA KORJAUSKOHTEIDEN ESTEETTÖMYYDESTÄ 13 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KATSAUS 14 – KÄYNNIT UUSISSA PALVELUKIINTEISTÖISSÄ 15 – RIIHIMÄEN SEUDUN VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 16 – VAMMAISNEUVOSTON KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2018 17 – VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 18 – MUUT … Lue lisää

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 25.9.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 83 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2018 84 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019 JA ESITYS SUUNNITELMAVUOSILLE 2020-2021 85 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 86 – ILMOITUSASIAT 87 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 88 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Matonpesupaikka suljettu talvikaudelle 2018/2019

Matonpesupaikka on suljettu talvikaudelle 2018/2019. Pesupaikka avataan jälleen keväällä säiden lämmettyä. Matonpesupaikka sijaitsee kunnanvarikolla, os. Ojajoenkaari 20.  

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 20.9.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 102 1 kpl SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019 103 – VALTUUSTOALOITE 16.4.2018 / RIIHIMÄEN MUSIIKKIOPISTOON OPISKELEMAAN OTETTAVIEN LOPPILAISTEN LASTEN JA NUORTEN MÄÄRÄ 104 – ESIOPETUSRYHMIEN VUOSISUUNNITELMAT LUKUVUODELLE 2018-2019 105 – KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET TOIMINTASUUNNITELMAT 2018 – 2019 106 – PERUSKOULUJEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2018-2019 107 – LUKION LUKUVUOSISUUNNITELMA … Lue lisää

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 18.9.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 31 – TILINTARKASTUKSEN SIIRTO ERNST & YOUNG OY:LTÄ BDO OY:LLE 32 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2018 33 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Maa-aineslupapäätös / YIT Infra Oy

KUULUTUS MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS / YIT INFRA OY Lupalautakunta on päätöksellään 19.9.2018 (54 §) myöntänyt YIT Infra Oy:lle (ent. Lemminkäinen Infra Oy) maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen tilalle Raiskio RN:o 58:10, Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Lupa koskee olemassa olevan maa-ainesalueen ottamistoiminnan jatkamista. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 26.9.2018. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 25.9.–26.10.2018 Lopen kirjastossa, palvelupiste … Lue lisää

Vanhusneuvoston pöytäkirja 7.9.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 17 – KANTA-HÄMEEN VANHUSNEUVOSTOJEN SEUDULLISET SEMINAARIT VUONNA 2018 18 2 kpl LOPEN VAMMAISNEUVOSTON JA VANHUSNEUVOSTON YHTEISTAPAAMINEN 19 1 kpl VANHUSTENVIIKKO 7.-14.10.2018 20 – EHDOTUS NUORTEN PALKKAAMISEKSI IKÄIHMISTEN VIRIKETOIMINTAAN 21 – SEURAAVA KOKOUS 22 1 kpl MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Perusturvalautakunnan esityslista 25.9.2018

§ Liitteet Otsikko -2 – Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo) -1 – Esityslistan kansilehti (läsnäolijat) 83 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2018 84 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019 JA ESITYS SUUNNITELMAVUOSILLE 2020-2021 85 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 86 – ILMOITUSASIAT 87 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 88 – MUUT ASIAT