Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 3.4.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 16 – TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY 17 – SIDONNAISUUSILMOITUKSET 18 – ARVIOINTIKERTOMUKSEN SUUNNITTELU 19 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 20 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku  

Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen selvitys: Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot

Manner-Suomen luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaista kivikkokerrostumista on valmistunut selvitys. Selvityksessä on arvotettu ja rajattu koko maassa (pl. Ahvenanmaa) sellaiset kivikkoiset ja louhikkoiset kerrostumat, joiden geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot ovat valtakunnallisesti merkittäviä. Selvitys kuuluu osana ympäristöhallinnon toimeksiannosta jo 1970 -luvulla aloitettuihin geologisten muodostumien valtakunnallisiin inventointeihin, joita on tehty maassamme kiireellisyysjärjestyksessä. Selvityksen päätavoitteena on antaa … Lue lisää

Lopen verkostoveden keittokehotus päättyy 5.4.

Lopen kirkonkylän vedenottamon verkoston (kirkonkylä, Joentaka, Sajaniemi) alueella 28.3.2019 alkanut veden keittokehotus päättyy. Verkostosta ja vesilaitoksen lähtevästä vedestä otetut mikrobiologiset näytteet ovat puhtaita, ja kloori on levinnyt kattavasti koko verkoston alueelle.  Vettä voi käyttää juomavetenä sellaisenaan. Kaivojen raakavesi ei ole vielä mikrobiologiselta laadultaan täysin normaalia ja verkostoveden kloorausta jatketaan toistaiseksi. Tämä aiheuttaa muutoksia veden makuun … Lue lisää

LOPEN VESILAITOS TIEDOTTAA (Päivitetty 1.4.2019 klo 13.30), TALOUSVEDEN KEITTOKEHOTUS KIRKONKYLÄN, JOENTAAN JA SAJANIEMEN ALUEELLA

5.4. PÄIVITETTY TIETO Keittokehotus on päättynyt. Lue tarkemmin ympäristönterveydenhuollon tiedotteesta Riihimäen seudun terveyskeskuksen ympäristöterveyden tiedote 5.4.2019 1.4.2019 PÄIVITETTY TIETO Lopen kirkonkylän vedenottamon talousveden laadussa on edelleen poikkeamia. Myöskään kloori ei ole levinnyt riittävän hyvin koko verkoston alueelle. Juomavesi ja ruuanvalmistukseen käytettävä vesi tulee edelleen keittää, koska verkostossa saattaa olla myös taudinaiheuttajabakteereita. Keittokehotus koskee Sajaniemen, Joentaan ja … Lue lisää

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 3.4.2019

Ennakkoäänestys Eduskuntavaalien  ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 3.4.2019. Ennakkoäänestys kestää kotimaassa viikon, joten viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai 9.4. Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa. Ulkomailla voi äänestää 3.-6.4.2019. Lopella voi äänestää ennakkoon kunnantalon alakerrassa sijaitsevassa kokoushuone 1:ssä osoitteessa Yhdystie 5. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna arkipäivisin klo 9–18 ja viikonloppuna 10–14. Eduskuntavaaleissa voi äänestää joko vaalipäivänä … Lue lisää

Vedenjakelun häiriöistä ilmoittaminen kiinteistönomistajille tekstiviestillä

Lopen vesilaitos tiedottaa tekstiviestillä vesilaskutusasiakkaille vedentoimituksen häiriötilanteista ja muista tiedotusta edellyttävistä asioista. Vesilaskutusasiakkaiden tulee ilmoittaa matkapuhelinnumeronsa vesilaitokselle joko kulutus-webin kautta tai sähköpostitise osoitteeseen lopen.vesilaitos@loppi.fi. Näin turvataan tiedon saaminen erilaisissa häiriötilanteissa. Vesilaitokselle voi ilmoittaa myös omaisen numeron, mikäli kiinteistönomistajalla ei ole matkapuhelinta. Kerros- ja rivitaloissa asuville tieto häiriöistä menee isännöitsijälle, jolla on ilmoitusvelvollisuus talon asukkaille. Lisätietoja … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 25.3.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 64 – VEROTILITYKSET 2019 65 4 kpl HÄMEEN MAAKUNTALIITON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN / HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 66 2 kpl AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KESÄYLIOPISTOTOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISEKSI 67 – EDUSKUNTAVAALIT 2019 / VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA 68 – ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI / ASUNTO OY LOPEN SAIRAALANMÄKI 69 1 kpl VALTUUSTOALOITE KUNTALAISKYSELYN JÄRJESTÄMISESTÄ / PÄIVÄRINTA … Lue lisää

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 19.3.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 32 – PERUSTURVATOIMEN TALOUDEN TOTEUMA 31.12.2018 JA TOIMINTAKERTOMUS 33 1 kpl SOSIAALITOIMEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2019 34 – OMAISHOIDON TUEN MÄÄRÄRAHAN RIITTÄVYYS VUODELLE 2019 35 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 36 – ILMOITUSASIAT 37 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 38 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen esityslista 25.3.2019

§ Liitteet Otsikko 64 – VEROTILITYKSET 2019 65 4 kpl HÄMEEN MAAKUNTALIITON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN / HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 66 2 kpl AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KESÄYLIOPISTOTOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISEKSI 67 – EDUSKUNTAVAALIT 2019 / VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA 68 – ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI / ASUNTO OY LOPEN SAIRAALANMÄKI 69 1 kpl VALTUUSTOALOITE KUNTALAISKYSELYN JÄRJESTÄMISESTÄ / PÄIVÄRINTA TEEMU 70 1 kpl LOPEN … Lue lisää