Ympäristöministeriön kysely asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa

Tervetuloa vastaamaan ympäristöministeriön kyselyyn asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa kansalaisten näkökulmasta maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta, tukea kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä varmistaa, että lakiteksti on selkeä ja johdonmukainen. Uudistuksen valmistelusta … Lue lisää

Kontti vieraslajikasvi-jätteille

Kunnan varikolla (Ojanjoenkaari 20) on kesän ajan kontti vieraslajikasvi -jätteille. Vieraslajikasvi-jätteet (mm. kurtturuusu ja jättipalsami) voi tuoda varikon aukioloaikana keskiviikkoisin 7.30-16.00.  

Vieraslajitalkoot Launosissa 17.6.2019

Vielä ehtii mukaan vieraslajitalkoisiin! Lopen kunnan tekniset- ja ympäristöpalvelut järjestävät kaikille kuntalaisille, kesäloppilaisille ja muille asiasta kiinnostuneille vieraslajien torjuntatalkoita kesäkuussa. Ympäristöpäällikkö ja teknisen toimen työnjohtaja haastavat talkoisiin mukaan kaikki Lopen luottamushenkilöt! Talkoita on järjestetty 10.6.2019 Läyliäisissä ja 13.6.2019 Lopen kirkonkylällä. Kesän viimeiset vieraslajitalkoot järjestetään 17.6.2019 klo 16 – 19 Launosissa, kokoontumispaikka Suotien/Torstintien varrella. Talkoissa keskitytään … Lue lisää

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyö käynnissä

Vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja vedenhankintaan soveltuvia pohjavesiä pyritään turvaamaan pohjaveden suojelulla. Tässä tärkeänä työvälineenä toimivat pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on luonteeltaan ohje, eikä sillä ole suoria oikeudellisia vaikutuksia. Suojelusuunnitelman laatimisen tavoite on ennaltaehkäistä pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden määrällinen tila rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä. Lopella tällä hetkellä voimassaoleva Riihimäen seudun pohjaveden … Lue lisää

Alkukesä on ajankohtaista aikaa vieraslajikasvien torjunnalle

Kesällä 2018 kartoitettiin vieraslajikasvien kasvupaikkoja ja esiintymien laajuutta kunnan omistamilta alueilta taajamista ja niiden rajoilta Lopen Kirkonkylässä, Launosissa ja Läyliäisissä. Kartoituksessa keskityttiin jättipalsamiin ja jättiputkeen ja mukaan valikoituivat niiden lisäksi etelänruttojuuri, valkokarhunköynnös ja kurtturuusu. Kartoitettuja vieraslajikasveja löytyi kaikista kolmesta taajamasta kasvilajien vaihdellessa alueiden erilaisten maastotyyppien mukaan. Kartoituksen pohjalta saatiin suunniteltua kohdennettuja vieraslajikasvien torjuntatoimia. Työ vieraslajien … Lue lisää

Tervetuloa vieraslajitalkoisiin!

Lopen kunnan tekniset- ja ympäristöpalvelut järjestävät vieraslajien torjuntatalkoita kesäkuussa. Linkin takaa lisätietoja: Vieraslajitalkoot 2019 Tervetuloa mukaan!

Jätevesijärjestelmät kuntoon – loppukiri alkoi! Jätevesineuvontaa saatavilla.

Jätevesijärjestelmien tulee täyttää puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöillä. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry tarjoaa maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa kevään ja kesän 2019 aikana Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä sekä Kärkölän ja Hämeenkosken alueella. KVVY ry:n tiedote löytyy linkin takaa: KVVY_Jätevesineuvonnan_tiedote_2019

Yleisötilaisuus kaikille vesienhoidosta kiinnostuneille

  Lopen kunnantalon valtuustosalissa lauantaina 16.3.2019 klo 14:00-16:00 professori Jukka Horppila Helsingin yliopistosta esitelmöi aiheesta ´Rehevöityneen järven kunnostamisen haasteet´     Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan! Loppijärven Ystävät ry.