Jätevesijärjestelmät kuntoon – loppukiri alkoi! Jätevesineuvontaa saatavilla.

Jätevesijärjestelmien tulee täyttää puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöillä. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry tarjoaa maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa kevään ja kesän 2019 aikana Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä sekä Kärkölän ja Hämeenkosken alueella. KVVY ry:n tiedote löytyy linkin takaa: KVVY_Jätevesineuvonnan_tiedote_2019

Yleisötilaisuus kaikille vesienhoidosta kiinnostuneille

  Lopen kunnantalon valtuustosalissa lauantaina 16.3.2019 klo 14:00-16:00 professori Jukka Horppila Helsingin yliopistosta esitelmöi aiheesta ´Rehevöityneen järven kunnostamisen haasteet´     Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan! Loppijärven Ystävät ry.    

Tietoa Loppijärven jäällä ajamisesta

Loppijärven jäällä ajaminen  Loppijärven Kirkonkylän uimarantaan on marraskuussa pystytetty kyltti, jolla Lopen kunta tiedottaa jääradan tekemisen olevan luvanvaraista. Jääradan tekemistä varten tarvitaan lupa sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta että vesialueen omistajalta. Mitä tämä tarkoittaa Jääradan tekeminen esim. auraamalla vaatii luvan. Tällä hetkellä lupaa ei ole haettu, joten radan tekeminen on kielletty. Siitä huolimatta satunnainen liikkuminen jäällä moottoriajoneuvolla … Lue lisää

Vieraslajikasvit Lopella

Projekti vieraslajikasvien kartoittamiseksi kunnan omistamilla alueilla taajamissa Vieraslajit ja niiden torjunta ovat olleet viime vuosina paljon esillä. Lopella on kesäkuun puolessa välissä aloitettu vieraslajikasvien kasvupaikkojen ja niiden laajuuden selvittämistyö. Luonto- ja ympäristöneuvojaopiskelija Saara Lehtonen ammattikoulu Hyrian aikuiskoulutuspuolelta hoitaa vieraslajikasvien kartoitusta elokuun loppupuolelle asti. Tarkoituksena on käydä läpi merkittävimpien vieraslajikasvien osalta ainakin kunnan omistamat alueet taajamissa … Lue lisää

Launosten vanhan kaatopaikan ympäristöriskien selvittäminen jatkuu

Pirkanmaan ELY-keskus ja Lopen kunta teettivät yhteistyössä Lopen kirkonkylän entisen ns. Ilkon ampumaradan ja Launosten vanhan kaatopaikan tutkimuksia syksyllä 2017 ympäristöriskien selvittämiseksi. Tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Pöyry Finland Oy. Selvitykset olivat osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyötä (www.maaperakuntoon.fi). Loppuvuodesta 2017 valmistuneissa tutkimuksissa Lopen kirkonkylän entisellä ampumaradalla havaittiin alhaisia haitta-aineiden pitoisuuksia, mutta riskinarvion perusteella … Lue lisää