Päätöksiä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisista ilmoituksista

PÄÄTÖKSIÄ YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISISTA ILMOITUKSISTA Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksillään 1.9.2016 (11 – 12 §:t) hyväksynyt seuraavat ilmoitukset melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. 11 §: Ford Mustang Owners Club Finland ry: 10.9.2016 rata-slalompäivä Räyskälän lentokentällä, osoitteessa Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä. 12 §: Porsche Club Finland ry: 11.9.2016 järjestettävä ajoharjoittelupäivä Räyskälän lentokentällä, osoitteessa Räyskäläntie 311, … Lue lisää

Hakemus maa-ainesten ottamiseen, Lemminkäinen Infra Oy

HAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / LEMMINKÄINEN INFRA OY Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Lemminkäinen Infra Oy on toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tilalta Patoja RN:o 58:3 Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Hakemus koskee ottamistoiminnan jatkamista olemassa olevalla maa-ainesalueella, jonka edellinen maa-aineslupa on päättynyt 31.1.2016. Lupaa haetaan 10 vuodeksi 449 000 m³ maa-ainesvarannon ottamiseksi. … Lue lisää

Hakemus maa-ainesten ottamiseen, Rudus Oy

HAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / RUDUS OY Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Rudus Oy on toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tiloilta Tehtaanportti RN:o 8:149, Heikkilä RN:o 8:66 ja Aitanmäki RN:o 8:163 Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Hakemus koskee ottamistoiminnan jatkamista olemassa olevalla maa-ainesalueella, jonka edellinen maa-aineslupa on päättynyt 30.6.2016. Lupaa haetaan 10 vuodeksi … Lue lisää

Ympäristölupapäätös, Luomuna Oy

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS / LUOMUNA OY Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 24.8.2016 (§ 68) myöntänyt seuraavan ympäristöluvan: LUOMUNA OY: Lopen kunnan Vojakkalan kylä, tila Jokiranta RN:o 6:124. Ympäristölupa on myönnetty munituskanalalle. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 31.8.2016. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 30.8. – 30.9.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI. Loppi 30.8.2016 … Lue lisää

Maisematyölupahakemus

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS Esa Myllyniemi hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamallaan tilalla Kivirinne RN:o 19:18 Hunsalan kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa kiinteistön sijaitseminen ranta-asemakaava-alueella, Punelian järven eteläosassa. Kiinteistöltä on tarkoitus poistaa täysikasvuisia kuusia noin 50 kpl. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 17.8. – 31.8.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 Loppi. Asianosaisilla, joiden … Lue lisää

Ilmoitus melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUS MELUA TAI TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA Ford Mustang Owners Club of Finland ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Kyseessä on lauantaina 10.9.2016 klo 10 -18 järjestettävä rata-slalom päivä Lopen Räyskälän lentokentällä, osoitteessa Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä. Ilmoitus on nähtävillä 10.8. – 24.8.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, … Lue lisää

Päätös ympäristön suojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 4.8.2016 (10 §) hyväksynyt Motorg ry:n ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee .ORG! Summermeeting 2016-tapahtumaa Lopen Räyskälän lentokentällä 13.8.2016. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 10.8.2016. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 9.8. – 9.9.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI. … Lue lisää

Lupa maa-ainesten ottamiseen / JV-Kaivuu Oy

LUPA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / JV-KAIVUU OY Ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 15.6.2016 (§ 54) myöntänyt luvan maa-ainesten ottamiseen JV-Kaivuu Oy:lle tiloille Mähkämäki RN:o 2:22 ja Ollila RN:o 2:23 Lopen kunnan Pilpalan kylässä. Päätöksen antopäivä on 22.6.2016. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 21.6. – 3.7.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI ja Lopen pääkirjastossa … Lue lisää

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA Lopen teatteriyhdistys ry. on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Kyseessä on Lopen teatterin kesäteatteriesitykset 30.6. – 30.7.2016 välisenä aikana. Esitykset pidetään maanantaista perjantaihin klo 19.00 – 21.30, lauantaisin klo 17.00 – 19.30 ja sunnuntaisin klo 16.00 – 18.30. Tapahtumapaikka on teatterin … Lue lisää

Ilmoituksia melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUKSIA MELUA TAI TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA Seuraavat toimijat ovat tehneet ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta: 1. Suomen Volkkariyhdistys ry: 8.7. – 10.7.2016 järjestettävä Boxer Speed Day-kilpailutapahtuma ja kokoontumisajo Räyskälän lentokentällä, osoitteessa Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä 2. Jokioisten moottoripyöräilijät ry: 15.7. – 17.7.2016 järjestettävä matkamotoristien leiri Räyskälän leirikeskuksessa, osoitteessa … Lue lisää