Rakenna Lopelle

Kunnalta saat tietoa muun muassa asumisen eri vaihtoehdoista ja tukimuodoista, asumiseen liittyvistä sopimuksista sekä omakotitalon rakentamisesta.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakentamista sekä huolehtia kuntakuvasta ja -ympäristöstä. Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat. Lisäksi se tekee lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille.

 

Lopen kunta järjesti 17.2.2021 Rakentamisen käytännöt -kokouksen Lopen alueella toimiville rakennustyön valvojille ja suunnittelijoille. Kokous toteutettiin koronapandemian takia Teams-palaverina etäyhteyksin.

Seuraavana on kokouksessa esitellyt asiat, kokouksessa esitettyjä kysymyksiä ja viranhaltijoiden vastauksia sekä muistio kokouksesta:

Ympäristöpäällikön esitys

Rakennustarkastajan esitys

Kysymyksiä ja vastauksia

Muistio kokouksesta 17.2.2021: Rakentamisen käytännöt Lopella