Yleinen

Koronapandemiasta aiheutuvat rajoitukset Lopen kunnassa 25.1.2021 alkaen

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä käsitteli koronavirustilannetta kokouksessaan maanantaina 18. tammikuuta. Ryhmä tutustui sosiaali- ja terveysministeriön (STM) perjantaina 15. tammikuuta antamaan suoraan ohjaukseen ja päivitti ohjaukseen liittyen omia suosituksiaan. Ministeriön mukaan koronavirusvariantit aiheuttavat merkittävän uhan kansanterveydelle. STM ohjeisti kuntia huolehtimaan alueellaan siitä, että epidemiatilanteen palautumisesta perustasolle.

Kanta-Häme on epidemian leviämisvaiheessa, ja ministeriön ohjauksen mukaisesti pandemiaryhmä suosittelee ottamaan käyttöön kaikki leviämisvaiheen toimet täysimääräisesti käyttöön.

Maakunnan pandemiaryhmän 19.1.2021 antamat lisäsuositukset

 1. Toisen asteen opetus siirtyy etäopetukseen tai hybridiopetukseen. Maakunnan eri alueille sairaanhoitopiiri antoi erilaisen ohjeen. Hämeenlinnan ja Riihimäen seudulla vain välttämätön opetus siirtyy lähiopetukseen, mukaan lukien abiturientit ja erityisryhmät. Forssan seutu siirtyy hybridiopetukseen ja pyrkii pieniin, ei keskenään vaihtuviin ryhmiin lähiopetuksen osalta. Siirtymäajaksi pandemiaryhmä määritteli tämän viikon eli viikon 3.
 1. Yläasteet varautuvat siirtymään tarpeen vaatiessa etä-/hybridiopetukseen. Yläasteilla kasvomaskien käyttö otetaan täysimääräisenä käyttöön ja maskeja jaetaan päivän aikana tarvittava määrä. Pyritään suosimaan kertakäyttöisiä maskeja. Oppilaita ohjataan ja opetetaan huolelliseen käsihygieniaan ja hygieeniseen maskinkäyttöön.
 1. Kunnat sulkevat yleiset harrastetilat, myös lasten- ja nuorten harrastuksia koskien. Myös muut julkiset tilat ja virastot suljetaan tai niiden käyttöä rajataan mahdollisuuksien mukaan ja toiminnan luonne huomioiden. Avoinna olevissa julkisissa tiloissa huolehditaan, että saatavilla on maskeja ja mahdollisuus toteuttaa käsihygieniaa. Lasten ja nuorten harrastustoiminta sisätiloissa keskeytetään ja järjestäjiä vedotaan järjestämään mahdollinen ulkona tapahtuva toimintansa huolellisesti turvatoimia noudattaen ja alle 10 henkilön ryhmissä. Suositus ei ota kantaa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) määritelmän mukaiseen kilpaurheilutoimintaan.
 1. Vedotaan yksityisten harrastetilojen osalta toimijoita pidättäytymään täysimääräisesti ohjeistuksessa koskien kokoontumisia (alle 10 henkilöä) sekä käsihygienian ja maskien käytön osalta.
 1. Kansalaisia suositellaan pidättäytymään kaikista ei-välttämättömistä ylimääräisistä kontakteista oman talouden tai työn ulkopuolella. Kaikkia Kanta-Hämeen alueella oleskelevia tai asuvia henkilöitä vedotaan hakeutumaan pienilläkin oireilla testaukseen viiveettä.

Lopen kunta valmistelee toimenpiteet annettujen suositusten mukaisesti. Toimenpiteissä otetaan huomioon paikalliset erityispiirteet. Tilannetta Lopen kunnan osalta seurataan tiiviisti ja ollaan valmiina nopeaan reagointiin tilanteen mahdollisesti muuttuessa.

Suositusten soveltaminen Lopen kunnassa

Opetustoiminta

Lopen lukion abiturientit jatkavat lähiopetuksessa, 1.-2. luokka ovat vuorotellen lähiopetuksessa viikko kerrallaan. Jakson päättävällä koeviikolla kaikki oppilaat ovat lähiopetuksessa turvajärjestelyt tarkoin huomioituna.

Lopen yläkoulussa varaudutaan siirtymään tarpeen vaatiessa etä- tai hybridiopetukseen.

Kasvomaskien täysimääräistä käyttöä jatketaan sekä opettajien että opiskelijoiden keskuudessa sekä lukiossa että yläkoulussa. Maskisuositus koskee myös alakoulujen opettajia ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta

Edellisten suositusten myötä lasten ja nuorten harrastustoiminta tuli mahdolliseksi 11.1.2021 alkaen sekä sisä- että ulkotiloissa huolellisesti turvatoimia noudattaen ja 10 henkilön ryhmissä.

Tämän hetken suositukset ovat eri maakunnissa hyvin erilaiset riippumatta tartuntatilanteesta. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvista suosituksista käydään tällä hetkellä myös yhteiskunnallista keskustelua ja kunnassa olevan tiedon mukaan asiaa käsitellään valtioneuvoston osalta perjantaina 22.1. Valtioneuvoston mahdolliset uudet linjaukset huomioidaan ennen suositusten toimeenpanoa kunnassa.

Mahdollisista uusista rajoitustoimista lasten ja nuorten harrastustoiminnassa Lopen kunnassa tiedotetaan viikon 3 loppuun mennessä tai viimeistään maanantaina 25.1.2021.

Lisäksi Lopen kunta jatkaa seuraavia rajoitustoimia 19.2.2021 asti

 • Kunnan järjestämän aikuisten harrastus- ja ryhmätoiminnan eli Lopen opiston ja liikuntatoimen ryhmien sulkutoimia jatketaan. Etänä järjestettäviä kursseja ja muuta etänä järjestettävää ohjaustoimintaa jatketaan niissä ryhmissä missä se on mahdollista. Lopen opiston lasten ja nuorten lähiopetus voi jatkua toistaiseksi.
 • Kunnan hallinnoimien liikunta- ja harrastetilojen käyttöä rajoitetaan aikuisten toiminnan osalta. Rajoitus koskee tällä hetkellä Liikuntahalli Elmolaa ja Kuntalaa. Lisäksi Elmolan kuntosali on edelleen suljettu kaikilta käyttäjiltä.
 • Kirjaston lukusali on suljettu. Kirjasto on muutoin toistaiseksi avoinna normaalisti mutta ylimääräistä oleskelua kirjaston tiloissa on hyvä välttää. Kirjastoauto kulkee aikataulun mukaisesti, mutta autoon otetaan vain kolme asiakasta kerrallaan. Asioidessa tulee käyttää kasvomaskia.
 • Pandemiaryhmä suosittaa, että hoivayksiköiden vierailuissa suositellaan käytettävän erityistä harkintaa. Vierailut asumisyksiköissä järjestetään turvallisesti ulkona ja soveltuvin osin yksikössä. Ennen vierailua tulee olla yhteydessä henkilöstöön. Vierailun aikana noudatetaan erityistä hygieniaa ja noudatetaan turvavälejä.
 • Kunnantalo on suljettu ja siellä voi asioida vain ajanvarauksella. Palvelupiste Rosamunda on avoinna kirjaston aukioloaikoina
 • Kunnan nuorisotilat kirkonkylällä, Läyliäisissä ja Launosissa ovat suljettuina. Nuorteniltojen järjestäminen verkkopalvelu Discordissa jatkuu edelleen. Lisäksi nuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse sekä sosiaalisen median kanavissa.
 • Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi, eikä niihin osallistumista suositella.
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten rajoittamista korkeintaan 10 henkilön tilaisuuksiin.
 • Tarpeetonta matkustamista leviämisvaiheen alueille tai leviämisvaiheen aikana Kanta-Hämeestä muualle suositellaan välttämään.
 • Kaikissa avoinna olevissa tiloissa tulee noudattaa erityisen tarkkaa hygieniaa ja huolehtia turvaväleistä sekä käyttää maskia, mikäli turvavälejä ei ole mahdollista noudattaa.

Sairaanhoitopiirin pandemiaryhmä suositteli kuntia noudattamaan suosituksia ja toimia 15. helmikuuta saakka. Lopen kunnan johtoryhmä pidensi suositusten ja toimien voimassaoloaikaa siten, että se on voimassa 19.2. eli peruskoululaisten ja lukiolaisten talvilomaan saakka.

 


,

Asiasanat: korona

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 0 Kyllä 6 Ei 0

Kommentit on suljettu.