Yleinen

Koulutulokkaat, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja esiopetukseen ilmoittautuminen sekä varhaiskasvatukseen haku

KOULUTULOKKAAT

Syksyllä 2020 Lopen kunnan peruskoulun ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden huoltajille postitetaan helmikuun aikana ilmoitus oppivelvollisuuden alkamisesta sekä päätös koulupaikasta. Oppilaan koulupaikka määritellään nk. lähikouluperiaatteella väestörekisteristä tammikuun 2020 alussa saadun osoitetiedon perusteella. Mikäli perheellä on Maistraatin myöntämä turvakielto, koulupaikkaa tulee hakea Lopen kunnan internet-sivuilta löytyvällä lomakkeella (http://loppi.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/).

Jos huoltaja hakee poikkeusta lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen tai jos hän hakee lastaan erityisestä syystä pienryhmään tai muuhun kuin lähikouluun, hänen tulee lähettää asiaa koskeva hakemuksensa koulutoimistoon 28.2.2020 mennessä. Muutosta koulunkäynnin aloittamisajankohtaan haettaessa hakemukseen (vapaamuotoinen) tulee liittää psykologin tai lääkärin lausunto kouluvalmiudesta. Tuleville 1. luokkalaisille tarkoitettuja ilmoittautumislomakkeita on saatavana Lopen kunnan kotisivuilta (http://loppi.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/) tai koulutoimistosta.

Mikäli huoltaja hakee oppilaalle koulukuljetusta, tulee hänen täyttää koulukuljetusanomus 28.2.2020 mennessä. Lomake on saatavana Lopen kunnan kotisivuilta (http://loppi.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/) tai koulutoimistosta. Koulukuljetuspäätökset tehdään kesän aikana. Peruskoulun 1. luokan oppilaille järjestetään maksuton kuljetus lähikouluun, jos oppilaan koulumatka on pidempi kuin kolme kilometriä. Poikkeuksia kilometrirajoissa (esim. 2,9 km) ei tehdä, vaan kaikkia oppilaita kohdellaan samoin perustein.

 

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumisaika koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan päättyy 28.2.2020. Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemus lähetetään tuleville 1. luokkalaisille koulupäätöksen yhteydessä. Lisäksi hakemuksia saa kouluista, esiopetusta antavista paikoista, koulutoimistosta tai kunnan internetsivuilta.

Toimintaa järjestetään kaikkina arkikoulupäivinä (ei lauantaisin) 1. ja 2. luokan oppilaille sekä 1.–9.-luokkien oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Toiminta-aika on pääsääntöisesti klo 7–17 välillä.

 

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2020–2021 vuonna 2014 syntyneille lapsille. Esiopetuspäivän pituus on neljä tuntia (klo 9–13 tai klo 8.30–12.30). Esiopetukseen osallistumisesta vastaa huoltaja. Esiopetusta järjestetään Kirkonkylän alueella päiväkoti Muksumäessä, Launosten alueella päiväkoti Sirkuksen esiopetustiloissa (koulun yhteydessä), Läyliäisten alueella päiväkoti Pellavan esiopetustiloissa (koulun yhteydessä) sekä Pilpalan ja Länsi-Lopen kouluissa.

Kaikille vuonna 2014 syntyneille lapsille osoitetaan esiopetuspaikka, joka postitetaan kotiosoitteeseen. Kirjeen mukana on ohje esiopetukseen ja tarvittaessa täydentävään varhaiskasvatukseen hakemisesta. Mikäli perheellä on turvakielto tai perhe muuttaa kuntaan tammikuun 2020 jälkeen, tulee ottaa yhteyttä varhaiskasvatuspäällikköön p. 019 758 6015. Esiopetuspaikan haku on 28.2.2020 mennessä. Toissijaiseen esiopetuspaikkaan esioppilaalla ei ole kuljetusetuutta.

Täydentävä varhaiskasvatus on maksullista ja sitä järjestetään myös perusopetuksen loma-aikoina.

Esiopetusoppilaiden kuljetusetuuden osalta noudatetaan perusopetuslakia sekä sivistyslautakunnan päätöksiä. Kuljetusetuutta anotaan erillisellä lomakkeella 28.2.2020 mennessä. Omavastuuosuus on 3,0 km. Kuljetushakemuskaavake toimitetaan perheelle esiopetuspaikkaa osoittavan kirjeen yhteydessä tai sen voi tulostaa kunnan kotisivuilta http://loppi.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/.

 

KUNNALLISEEN VARHAISKASVATUKSEEN HAKU

Elokuussa 2020 alkavalle toimintakaudelle on lapsen varhaiskasvatuspaikkaa haettava viimeistään 31.3.2020.

Varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotiin tai perhepäivähoitoon on haettava vähintään neljä (4) kuukautta ennen kuin hoitoa tarvitaan. Palvelujen sujuvuuden vuoksi huoltajia pyydetään pitämään hakemustiedot ajan tasalla mm. hoidon alkamisajan suhteen. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan Lopen kunnan internetsivuilta löytyvän huoltajan eAsioinnin kautta https://loppi.fi/palvelut/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/paivahoitopaikan-hakeminen/ Palveluun kirjaudutaan huoltajan verkkopankkitunnuksilla.

Yhteystiedot:

  • Kirkonkylän päiväkoti Satakieli, p. 019 758 6083
    Uotilantie 7, 12700 Loppi
  • Launosten päiväkoti Sirkus, p. 019 758 6008
    Ratatie 11, 12540 Launonen
  • Läyliäisten päiväkoti Pellava ja kunnallinen perhepäivähoito, p. 019 758 6118
    Oilantie 3, 12600 Läyliäinen

,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.