Kuulutus

Koulutulokkaat, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kesäkerhoon sekä esiopetukseen ilmoittautuminen

KOULUTULOKKAAT
Syksyllä 2018 Lopen kunnan peruskoulun ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden huoltajille postitetaan helmikuun aikana ilmoitus oppivelvollisuuden alkamisesta sekä päätös koulupaikasta. Oppilaan koulupaikka määritellään nk. lähikouluperiaatteella väestörekisteristä tammikuun 2018 alussa saadun osoitetiedon perusteella. Mikäli perheellä on turvakielto, koulupaikkaa tulee hakea Lopen kunnan internet-sivuilta löytyvällä lomakkeella (https://loppi.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/).
Jos huoltaja hakee poikkeusta lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen tai jos hän hakee lastaan erityisestä syystä pienryhmään tai muuhun kuin lähikouluun, hänen tulee lähettää asiaa koskeva hakemuksensa koulutoimistoon 28.2.2018 mennessä. Muutosta koulunkäynnin aloittamisajankohtaan haettaessa hakemukseen (vapaamuotoinen) tulee liittää psykologin tai lääkärin lausunto kouluvalmiudesta. Tuleville 1. luokkalaisille tarkoitettuja ilmoittautumislomakkeita on saatavana Lopen kunnan kotisivuilta (https://loppi.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/) tai koulutoimistosta.

Mikäli huoltaja hakee oppilaalle koulukuljetusta, tulee hänen täyttää koulukuljetusanomus 28.2.2018 mennessä. Lomake on saatavana Lopen kunnan kotisivuilta (https://loppi.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/) tai koulutoimistosta. Koulukuljetuspäätökset tehdään kesän aikana. Peruskoulun 1. luokan oppilaille järjestetään maksuton kuljetus, jos oppilaan koulumatka on pidempi kuin kolme kilometriä. Poikkeuksia kilometrirajoissa (esim. 2,9 km) ei tehdä, vaan kaikkia oppilaita kohdellaan samoin perustein.

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumisaika koululaisten iltapäivätoimintaan päättyy 28.2.2018. Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan erillisellä lomakkeella. Lomakkeita saa kouluista, esiopetusta antavista paikoista, koulutoimistosta tai kunnan internet-sivuilta.
Toimintaa järjestetään kaikkina arkikoulupäivinä (ei lauantaisin) 1. ja 2. luokan oppilaille sekä 1.–9.–luokkien oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.
Toiminta-aika on pääsääntöisesti klo 7–17 välillä, tarvittaessa osallistumisajasta voidaan sopia perheen kanssa. Toiminta järjestetään taajama-alueilla pääsääntöisesti esiopetustiloissa yhteistoiminnallisesti täydentävään varhaiskasvatukseen osallistuvien esioppilaiden kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan hallinto- ja järjestämisvastuu siirtyi varhaiskasvatukselle 1.6.2017 alkaen.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiselle vähimmäisryhmäkoko on kymmenen (10) lasta mukaan laskien täydentävään varhaiskasvatukseen osallistuvat esioppilaat.

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikat myönnetään koko lukuvuodeksi ja niistä peritään kuukausimaksu huoltajien ennalta varaaman tuntimäärän mukaisesti. Paikka voidaan irtisanoa kevätlukukaudeksi, jos irtisanominen on tehty kirjallisesti määräaikaan mennessä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut vahvistetaan sivistyslautakunnan kokouksessa 15.3.2018.

KOULULAISTEN KESÄKERHOON ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumisaika koululaisten kesäkerhotoimintaan kesäkuulle 2018 päättyy 30.4.2018. Kesäkerhotoimintaan haetaan erillisellä lomakkeella. Lomakkeita saa kouluista, koulutoimistosta sekä kunnan internet-sivuilta.
Toimintaa järjestetään 1. – 3. – luokan päättäneille oppilaille sekä vanhemmille oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.
Lopen kunta tarjoaa kesäkerhotoimintaa kirkonkylän, Launosten ja Läyliäisten taajamissa vuonna 2018 seuraavina ajankohtina:

4. – 8.6.2018 (5 pv)
11. – 15.6.2018 (5 pv)
18. – 21.6.2018 (4 pv)
25. – 29.6.2018 (5 pv)
Kesäkerhotoiminta toteutetaan hyödyntäen alueen päiväkotia ns. kotipesänä. Toiminta-aika on päiväkodin aukioloaika (pääsääntöisesti klo 6.30–17.00 välillä). Toiminnan järjestämiselle ei ole vähimmäisryhmäkokoa. Kesäkerhotoiminnassa korostuvat liikkuminen, retkeily, yhdessäolo sekä lasten toiveiden huomioiminen toiminnassa. Kesäkerhotoimintaan osallistuville tarjotaan aamupala, lounas ja välipala. Toiminnasta vastaavat Lopen kunnassa työskentelevät koulunkäyntiavustajat.
Kesäkerhotoiminnan maksu määräytyy viikkokohtaisesti hakulomakkeessa varattujen viikkojen perusteella. Kesäkerhon viikkomaksu vahvistetaan sivistyslautakunnan kokouksessa 15.3.2018. Huoltajat voivat hakea maksuvapautusta erillisellä lomakkeella toimeentuloedellytyksiin tai huollollisiin näkökohtiin vedoten.

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2018–2019 vuonna 2012 syntyneille lapsille. Esiopetuspäivän pituus on neljä tuntia (klo 9–13). Esiopetukseen osallistumisesta vastaa huoltaja.

Esiopetusta järjestetään Kirkonkylä alueella päiväkoti Muksumäessä, Launosten alueella päiväkoti Sirkuksen esiopetustiloissa (koulun yhteydessä), Läyliäisten alueella päiväkoti Pellavan esiopetustiloissa (koulun yhteydessä) sekä Pilpalan ja Länsi-Lopen kouluissa.

Kaikille vuonna 2012 syntyneille lapsille osoitetaan esiopetuspaikka ja päätös esiopetuspaikasta postitetaan kotisoitteeseen helmikuun aikana. Päätöksen mukana on ohje paikan vahvistamisesta. Mikäli perheellä on turvakielto tai perhe muuttaa kuntaan helmikuun jälkeen, tulee ottaa yhteyttä varhaiskasvatuspäällikköön p. 019 758 6015. Toissijaiseen esiopetuspaikan haku on 28.2.2018 mennessä. Toissijaiseen esiopetuspaikkaan esioppilaalla ei ole kuljetusetuutta.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, jota järjestetään esiopetuspaikassa. Varhaiskasvatus on maksullista ja sitä järjestetään myös perusopetuksen loma-aikoina. Esiopetuspäätöksen yhteydessä on hakuohje esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.

Loppilaisten esiopetusoppilaiden kuljetusetuuden osalta noudatetaan perusopetuslakia sekä sivistyslautakunnan päätöksiä. Kuljetusetuutta anotaan erillisellä lomakkeella 28.2.2018 mennessä. Omavastuuosuus on 3 km. Kuljetushakemuskaavake toimitetaan perheelle esiopetuspaikkapäätöksen yhteydessä tai sen voi tulostaa kunnan kotisivuilta https://loppi.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.