Alakoulut Sivistyspalvelut Yleinen

Koulutulokkaat lukuvuonna 2019-2020

Lukuvuonna 2019-2020 peruskoulun ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden huoltajat saavat helmikuun aikana postitse ilmoituksen  oppivelvollisuuden alkamisesta, sekä päätöksen koulupaikasta. Oppilaan koulupaikka määritellään nk. lähikouluperiaatteella väestörekisteristä tammikuun 2019 alussa saadun osoitetiedon perusteella. Mikäli perheellä on maistraatin myöntämä turvakielto, koulupaikkaa tulee hakea erillisellä lomakkeella

Jos huoltaja hakee poikkeusta lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen, tai jos hän hakee lastaan erityisestä syystä pienryhmään tai muuhun kuin lähikouluun, hakemus toimitetaan koulutoimistoon 28.2.2019 mennessä. Vapaamuotoiseen hakemukseen  tulee liittää psykologin tai lääkärin lausunto kouluvalmiudesta.

Tuleville 1. luokkalaisille tarkoitettuja ilmoittautumislomakkeita on saatavana kunnan verkkosivuilta sekä koulutoimistosta.

Koulukuljetukset

Mikäli huoltaja hakee oppilaalle koulukuljetusta, tulee hänen täyttää koulukuljetusanomus 28.2.2019 mennessä. Lomake on saatavana kunnan verkkosivuilta  tai koulutoimistosta. Koulukuljetuspäätökset tehdään kesän aikana. Peruskoulun 1. luokan oppilaille järjestetään maksuton kuljetus lähikouluun, jos oppilaan koulumatka on pidempi kuin kolme kilometriä. Poikkeuksia kilometrirajoissa (esim. 2,9 km) ei tehdä, vaan kaikkia oppilaita kohdellaan samoin perustein.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.