Konserni- ja hallintopalvelut

Kunnanhallituksen päätöksiä 14.6.2021

Lopen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 14.6.2021 käsittelemään muun muassa vuoden 2022 talousarvion valmisteluperusteita, Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustamista, lisämäärärahaesitystä, sosiaaliasiamiehen selvitystä ja valtuustoaloitteita.

Kunnanhallitus käsitteli talousarvion 2022 valmisteluohjeen ja –perusteet, sekä antoi valmisteluohjeen kunnan toimialoille. Kunnan talousarvion valmistelu etenee ja seuraavan kerran talousarviota käsitellään valtuustoseminaarissa 30.-31.8.2021. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota 4.10., 25.10. ja 15.11.2021. Valtuusto käsittelee vuoden 2022 veroprosentit 8.11. ja talousarviota 29.11.2021.

Kunnanhallitus käsitteli Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustamista ja sen periaatteita. Hallitus hyväksyi nimitysvaliokunnan perustamisen ja nimesi osakaskokoukseen Lopen kunnan edustajaksi Asko Niemelän sekä nimitysvaliokuntaan edustajiksi Leila Ahlqvistin ja Ossi Kollinin.

Hallitus esittää valtuustolle muun muassa lisämäärärahaesityksen kertapalkkion maksamisesta henkilöstölle korona-ajan työstä, sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2020 ja vastaukset seuraaviin valtuustoaloitteisiin: ”Onnellisten kylä”, valtuuston itsearviointi ja vanhusten hoidon henkilöstöresurssien sekä asumispalvelupaikkojen riittävyydestä.

Lisää näistä ja muista kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 16.6.2021.

Lisätietoja antaa

Jenny Saarela
talous- ja hallintojohtaja
040 676 6422
jenny.saarela (at) loppi.fiOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.