Kuulutus

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen haku

1.8.2018 alkavalle toimintakaudelle on lapsen varhaiskasvatuspaikkaa haettavaa viimeistään 31.3.2018. Varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotiin tai perhepäivähoitoon on haettava vähintään neljä (4) kuukautta ennen kuin hoitoa tarvitaan. Palvelujen sujuvuuden vuoksi huoltajia pyydetään pitämään hakemustiedot ajan tasalla mm. hoidon alkamisajan suhteen. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden päiväkotien toiminta-aikoina. Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa kunnan päiväkodeista sekä kunnan kotisivuilta.

Kirkonkylän päiväkoti Satakieli, p. 019 758 6083
Uotilantie 7, 12700 Loppi

Launosten päiväkoti Sirkus, p. 019 758 6015
Ratatie 11, 12540 Launonen

Läyliäisten päiväkoti Pellava ja kunnallinen perhepäivähoito, p. 019 758 6118
Oilantie 3, 12600 Läyliäinen

Avoimen varhaiskasvatuksen (vanhempi-lapsi -kerhot ja leikkikerhot 3 – 5- vuotiaille) toiminnasta ja aikatauluista löytyy lisätietoja kunnan kotisivuilta.

YKSITYISEN HOIDON KUNTALISÄ
Huoltajat voivat järjestää päivähoidon yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja saada yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Tiedot yksityisen hoidon tuen kuntalisästä on luettavissa kunnan kotisivuilla. Tukihakemus osoitetaan varhaiskasvatuspäällikölle.

LASTEN KOTIHOIDON TUKI JA LOPPI-LISÄ
Huoltajilla on oikeus saada Kelan maksamaa lapsen kotihoidontukea alle 3-vuotiaalle lapselle. Lapsen kotihoidontukea ei makseta, mikäli lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa tai lapsen hoitoon maksetaan yksityisenhoidontukea (www.kela.fi).

Loppi-lisää myönnetään tietyin ehdoin alle 3-vuotiaan lapsen kotihoitoon. Tukea maksetaan 200 euroa/kk nuorimmasta alle 3-vuotiaasta. Perheen kaikki lapset tulee hoitaa kotona. Avoimen varhaiskasvatuksen palveluita voi käyttää samanaikaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Lopen kunnan internetsivuilta. Tukihakemus osoitetaan varhaiskasvatuspäällikölle.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.