Yleinen

Kunnanhallituksen esityslista 11.3.2019

§ Liitteet Otsikko
50 1 kpl RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN
51 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / NURMIJÄRVEN LINJA OY
52 1 kpl PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2018
53 YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA VUONNA 2018
54 2 kpl VUOKRASOPIMUS LOPEN KUNTA – LOPEN SYRJÄ-SEURA RY
55 KUNNANTALON KESÄAIKA 2019
56 TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
57 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN / LOPEN KUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE MYÖNNETTÄVÄT LIIKUNTA- JA KULTTUURISETELIT
58 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 25.2.2019
59 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
60 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
61 ILMOITUSASIAT
62 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
63 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0

Kommentit on suljettu.