Yleinen

Kunnanhallituksen esityslista 12.8.2019

§ Liitteet Otsikko
143 1 kpl VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / KIERTOKAPULA OY:STÄ JA JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA EROAMINEN / LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE
144 VEROTILITYKSET 2019
145 4 kpl RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / HIEKKARANTA
146 3 kpl RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA 2019 / UPM-KYMMENE OYJ / LOPEN KUNTA
147 KIINTEISTÖN MYYNTI / KURVI 433-403-47-7
148 3 kpl SELVITYS LOPEN KUNNAN EUROPARLAMENTTIVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN ESTEETTÖMYYDESTÄ, ÄÄNESTÄJIEN OPASTUKSESTA SEKÄ VAALISALAISUUDEN TURVAAMISESTA
149 UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA -MALLIN KÄYTTÖÖNOTTO
150 KUNTIEN TIERA OY:N OSAKKEIDEN HANKINTA
151 1 kpl LAUSUNTO KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAAN 2020
152 TARJOUKSET LAUNOSTEN PALLOKENTÄN HIEKKATEKONURMESTA / OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
153 ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / LILJA KARI
154 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
155 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
156 ILMOITUSASIAT
157 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
158 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.