Yleinen

Kunnanhallituksen esityslista 18.1.2021

§ Liitteet Otsikko
1 ASUKASLUVUN KEHITYS JA TYÖLLISYYSTILANNE 31.12.2020 JA TALOUSKATSAUS VUODELLE 2020
2 1 kpl KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖVALTUUDET JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2021
3 LOPEN KUNNAN KÄTEISKASSOJEN TARKASTUKSET 2020
4 3 kpl RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA 2019 / UPM-KYMMENE OYJ / LOPEN KUNTA / HYVÄKSYMISKÄSITTELY
5 3 kpl RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN / KESIJÄRVI / LUONNOSVAIHE
6 JATKOAIKA RAKENTAMISEEN / KIVINIEMI SAMI
7 SITOUMUS RAKENNUSTYÖN ALOITTAMISEEN / LÄYLIÄISTEN PALOASEMA
8 LINTUTORNIN LAHJOITUS
9 KUNTAVAALIT 2021 / ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT, VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT JA ULKOMAINONTA
10 KUNTAVAALIT 2021 / VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA
11 HENKILÖSTÖJAOSTON JÄSEN 31.5.2021 SAAKKA
12 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN AUKI JULISTAMINEN
13 TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
14 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
15 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
16 ILMOITUSASIAT
17 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
18 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.