Yleinen

Kunnanhallituksen esityslista 18.5.2020

§ Liitteet Otsikko
93 2 kpl VEROTILITYKSET 2020
94 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019
95 1 kpl LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON / KIRKONKYLÄN KOULUN 1. LUOKAN MÄÄRÄAIKAISEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN PALKKAAMINEN
96 1 kpl KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA 2020
97 OMAKOTITALOTONTTIEN MYYNTI JA HINNOITTELU / KAMPANJAN JATKAMINEN
98 VALOKUITULIITTYMIEN HANKINTA / LOPEN VANHUSTENTALOT OY SEKÄ KUNNAN ERÄÄT TOIMIPISTEET
99 3 kpl RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / PITKÄJÄRVEN ETELÄOSA / HYVÄKSYMISKÄSITTELY
100 YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN / TILA PÄIVÄRINTA 433-405-107-2
101 3 kpl METSÄNLANNOITUS / HEIKKILÄ
102 1 kpl KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN SITOUTUMINEN SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUA TUKEVIIN VALTIONAVUSTUSHAKUIHIN / TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -OHJELMA JA SOTE-RAKENNEUUDISTUKSEN VALMISTELUA TUKEVA VAPAAEHTOINEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖHANKE
103 KANTA LOGISTIIKKA OY:N OMISTUSPOHJAN LAAJENTAMINEN
104 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
105 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
106 ILMOITUSASIAT
107 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
108 MUUT ASIAT
109 1 kpl LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019
110 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN MUUTTAMINEN TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJAN VIRAKSI JA VIRAN AUKIJULISTAMINEN
111 LASKENTASIHTEERIN TOIMEN MUUTTAMINEN TALOUSSUNNITTELIJAN TOIMEKSI JA TOIMEN TÄYTTÖLUPA
112 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN / VALTUUSTON SÄHKÖINEN KOKOUS

 


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.