Yleinen

Kunnanhallituksen esityslista 2.3.2020

§ Liitteet Otsikko
32 LOPEN VUOKRATALOT OY:N ESITYS JA HAKEMUS ARAVARAJOITUKSISTA VAPAUTTAMISEKSI
33 PÄÄTÖKSET VUODEN 2020 VALTIONOSUUKSISTA JA MUUSTA RAHOITUKSESTA
34 1 kpl SITOUTUMINEN VALTIONAVUSTUSHAKUUN KOSKIEN SOTE-RAKENNEUUDISTUSTA TUKEVAA ALUEELLISTA VALMISTELUA
35 3 kpl HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN LOPEN KUNNAN VALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 11.11.2019 (§ 51), RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / UPM-KYMMENE OYJ, OJAJÄRVI, LOPPI, TILAT SANDVIK 21:58 JA OJAJÄRVENRANTA 21:61
36 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / PITKÄJÄRVEN ETELÄOSA / EHDOTUSVAIHEEN KÄSITTELY
37 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA 2019 / UPM-KYMMENE OYJ / LOPEN KUNTA / EHDOTUSVAIHEEN KÄSITTELY
38 MÄÄRÄOSAN LUOVUTTAMINEN / RAKENTAMATON RAKENNUSPAIKKA
39 3 kpl SUOMEN KASVUKÄYTÄVÄ -VERKOSTOSOPIMUKSEN 2020-2024 HYVÄKSYMINEN
40 1 kpl TIETOHALLINNON UUDELLEENJÄRJESTELYT / SIIRTYMÄAJAN JATKAMINEN KUNTIEN TIERA OY:N KANSSA
41 1 kpl TIETOSUOJA-HANKE 2018-2019 / LOPPURAPORTTI SEKÄ TIETOSUOJA- JA TIETOTURVAVASTAAVIEN NIMEÄMINEN
42 TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
43 KUNNANTALON KESÄAIKA 2020
44 KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2020
45 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 24.2.2020
46 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
47 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
48 ILMOITUSASIAT
49 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
50 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.