Yleinen

Kunnanhallituksen esityslista 25.11.2019

§ Liitteet Otsikko
214 1 kpl VASTAUKSET ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2018
215 2 kpl VEROTILITYKSET 2019
216 LAINANOTTO VUONNA 2019
217 KUOLINPESÄN OMAISUUDEN HAKEMINEN KUNNALLE
218 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / HIEKKARANTA
219 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / PITKÄJÄRVEN ETELÄOSA
220 2 kpl LOHKOMISLUPAHAKEMUS / LÄYLIÄINEN / KORTTELI 6
221 4 kpl KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
222 1 kpl RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
223 1 kpl SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KESÄYLIOPISTOTOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISEKSI JA EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KESÄYLIOPISTON NEUVOTTELUKUNTAAN
224 1 kpl LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2020-2021 -LUONNOKSESTA
225 LAUSUNTO ESITYKSESTÄ KIERTOKAPULA OY:N JÄTEMAKSUTAKSAKSI 1.1.2020 ALKAEN
226 HANKEKUULUMISIA
227 1 kpl TRIPLA II -HANKKEEN KUNTARAHA-ANOMUS VUODELLE 2020
228 ETEVA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN 12.12.2019 EDUSTAJA
229 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VANTAANJOKI-NEUVOTTELUKUNTAAN TOIMIKAUDELLE 2018-2019 / TOIMIKAUDEN JATKAMINEN VUODEN 2021 LOPPUUN SAAKKA
230 HENKILÖSTÖJAOSTON VARAJÄSEN 31.5.2021 SAAKKA
231 NUORISOVALTUUSTON VALITSEMINEN VUOSILLE 2020-2022
232 TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
233 KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2020
234 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 11.11.2019
235 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
236 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
237 ILMOITUSASIAT
238 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
239 MUUT ASIAT
240 1 kpl LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2020

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.