Yleinen

Kunnanhallituksen esityslista 26.11.2018

§ Liitteet Otsikko
207 1 kpl VASTAUS ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2017
208 TALOUSARVION 2018 MUUTOS / YLITYSOIKEUS KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TEHTÄVÄALUEELLA
209 1 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
210 TEKONURMIKENTÄN RAKENTAMINEN
211 1 kpl LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2019
212 HOIVAKOTI EEDILÄN VUOKRANMÄÄRITYS 1.1.2019 ALKAEN
213 3 kpl LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVA 2035
214 LAUSUNTO VIHDIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUKSESTA
215 LAUSUNTO VIHDIN KUNNAN STRATEGISEN YLEISKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA
216 1 kpl ELINKEINOYHTEISTYÖSOPIMUS RIIHIMÄEN TILAT JA KEHITYS OY:N KANSSA
217 1 kpl KUNNAN TAITOA OY:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ
218 LOPEN KUNNAN EHDOKAS HÄMEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY:N HALLITUKSEEN
219 OPPILASESITYSPYYNTÖ MAANPUOLUSTUSKURSSILLE
220 SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS
221 SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS
222 TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
223 KUNNANTALON JOULUN JA VUODENVAIHTEEN 2018-2019 AUKIOLOAJAT
224 KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2019
225 VALTUUSTOALOITE / ÄSSÄPELIKENTTIEN VALAISEMISESTA
226 VALTUUSTOALOITE / KARTANONTIEN KEVYTLIIKENNEVÄYLÄ
227 VALTUUSTOALOITE / RATATIEN KUNTO
228 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 3.9.2018 / EEVA PYHÄLAMMI JA MUUT / KOSKIEN VAMMAISPALVELULAIN ALAISTEN JA MUIDEN TAKSIKYYTIEN VARMISTAMISTA
229 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 12.11.2018
230 ILMOITUSASIAT
231 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
232 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
233 KUNNANJOHTAJAN PALKAN TARKISTUS
234 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
235 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.