Yleinen

Kunnanhallituksen kokouksen 17.1.2022 päätöksiä

Lopen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 17.1.2022 vuoden ensimmäiseen kokoukseen käsittelemään muun muassa Kuuselan tontin tontinluovutusmenettelyä, nuorisovaltuuston valintaa, valokuituhankkeen ohjausryhmän kokoonpanoa ja Läyliäisten paloaseman rakentamisen aloittamista.

Kunnanhallitus käsitteli Kuuselan tontin tontinluovutusmenettelyä. Kunnanhallitus päätti toteuttaa Lopen kirkonkylällä sijaitsevasta tilasta Iso-Eedilä 433-405-3-432 erotettavaa, noin 6 000 m2:n laajuista määräalaa koskevan luovutusmenettelyn. Menettelyn tarkoituksena on, että menettelyssä valittu toimittaja rakennuttaa tontille runsaasti tukea ja apua tarvitseville ikäihmisille soveltuvan asumisyksikön. Kunnanhallitus päätti rajata vanhan Kuuselan päärakennuksen ulos kilpailutettavasta tontista. Talon kohtalosta tehdään erillinen päätös kevään 2022 aikana.

Nuorisovaltuusto valitaan joka toinen vuosi syys-lokakuussa järjestettävillä vaaleilla, joissa 13-18 –vuotiaat voivat asettua ehdolle ja äänestää. Lopen kunnan nuorisovaltuustovaaleihin asettui ehdokkaaksi yhdeksän henkilöä. Nuorisovaltuustovaalien pohjalta kunnanhallitus asettaa nuorisovaltuuston vuosiksi 2022-2023 ja hyväksyi sen jäseniksi seuraavat henkilöt: Hatakka Feetu, Liikala Ella, Marjanen Tuukka, Mikkola Ada, Riikonen Viivi ja Saranen Silja.

Valokuituhankkeen ohjausryhmän kokoonpanon päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi uuden valtuustokauden alettua. Kunnanhallitus valitsi valokuituhankkeen ohjausryhmään seuraavat jäsenet: Salminen Antti (puheenjohtaja), Hatakka Jarno, Hovi Jori, Kaasalainen Kaisa ja Rautiainen Marianna. Ohjausryhmän esittelijänä toimii Lopen kunnanjohtaja ja sihteerinä hallintosihteeri Mia Aalto.

Kunnanhallitus käsitteli Läyliäisten paloaseman rakentamisen aloittamista siitä saatujen urakkatarjousten mukaisesti ja esittää valtuustolle rakentamisen aloittamista sekä vuoden 2022 talousarvion investointeihin lisämäärärahaa 1,2 miljoonan euron osalta.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli Läyliäisten paloasemaa koskevan korttelin 42 tontin 3 asemakaavan muutosehdotusta, kuntien välistä maaseutupalvelujen tuottamista ja ostamista koskevaa sopimusta, metsästysvuokrasopimuksia vuosille 2022-2023 sekä aluevaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valintaa. Lisää näistä ja muista kokouksessa käsitellyistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 19.1.2022.

Lisätietoja antaa

Jenny Saarela
talous- ja hallintojohtaja
p. 040 676 6422
jenny.saarela (at) loppi.fiOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.