Yleinen

Kunnanhallituksen pöytäkirja 10.2.2020

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
15 1 kpl ALAKOULUJEN TUNTIRESURSSIN JAKOPERIAATTEET LUKUVUONNA 2020-2021 / ASIAN KÄSITTELY OTTO-OIKEUDEN PERUSTEELLA
16 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON
17 2 kpl VEROTILITYKSET 2020
18 1 kpl RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
19 TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -OHJELMA
20 2 kpl VANHUSPALVELULAIN MUKAISEN SEUDULLISEN SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN
21 LOPEN VUOKRATALOT OY:N ESITYS JA HAKEMUS ARAVARAJOITUKSISTA VAPAUTTAMISEKSI
22 2 kpl LOPPI-RÖYKKÄ-LOPPI-KULJETUSPALVELUIDEN KILPAILUTUS
23 1 kpl VUOKRASOPIMUS LOPEN KUNTA – LOPEN SAMOOJAT RY
24 KYSELY LOPPILAISILLE YRITTÄJILLE 2019
25 TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
26 1 kpl VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET 2019
27 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
28 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
29 ILMOITUSASIAT
30 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
31 MUUT ASIAT
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.