Yleinen

Kunnanhallituksen pöytäkirja 11.2.2019

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
21 1 kpl SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / OIKAISUVAATIMUS
22 1 kpl SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / OIKAISUVAATIMUS
23 2 kpl KAARTJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN TUKIHAKEMUS / OIKAISUVAATIMUS
24 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / VUORINEN SAKARI / KIERTOKAPULA OY:STÄ JA JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA EROAMINEN / OIKAISUVAATIMUS
25 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2017-2021
26 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019 / ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT, VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT JA ULKOMAINONTA
27 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019 / VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA
28 1 kpl ASEMAKAAVAN LAATIMINEN / JYLHÄKUMMUN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS
29 1 kpl KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖVALTUUDET JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2019
30 LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2019
31 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2019 TALOUSARVIOON
32 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS / OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUDEN 2018 TARKISTAMINEN
33 LINJALIIKENNE LOPPI-HELSINKI-LOPPI
34 3 kpl MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELU KANTA-HÄMEESSÄ / KYSELY KANTA-HÄMEEN KUNTIEN VALTUUSTOILLE KOSKIEN MAAKUNNALLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMISEN TARVETTA JA MALLEJA
35 TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
36 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN / KAIKKIEN ALLE 20-VUOTIAIDEN NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN LOPELLA
37 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN / YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTEN TUOTTEIDEN KÄYTTÖ LOPEN KUNNASSA
38 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN / SIIRTYMINEN REILUN KAUPAN TUOTTEIDEN KÄYTTÖÖN LOPEN KUNNASSA
39 1 kpl VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 3.9.2018/ KOLLIN OSSI/ JÄTTIPALSAMIESIINTYMIEN HÄVITTÄMINEN KUNNAN ALUEELTA
40 1 kpl VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET 2018
41 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
42 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
43 ILMOITUSASIAT
44 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
45 MUUT ASIAT
46 LAINANOTTO VUONNA 2019
47 VEROTILITYKSET 2019
48 SIVISTYSJOHTAJALLE ANNETTAVA VALTUUTUS KUNNAN EDUSTAMISEEN JA PUHEVALLAN KÄYTTÄMISEEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDESSA
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.