Yleinen

Kunnanhallituksen pöytäkirja 14.1.2019

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
1 1 kpl SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / OIKAISUVAATIMUS
2 1 kpl SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / OIKAISUVAATIMUS
3 3 kpl LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVA 2035
4 VEROTILITYKSET 2018
5 LOPEN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN
6 3 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
7 EDUSKUNTAVAALIT 2019 / ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT, VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT JA ULKOMAINONTA
8 EDUSKUNTAVAALIT 2019 / VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA
9 KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMINEN
10 HAKEMUS / LOPEN KÄSITYÖSEURA RY
11 1 kpl KAARTJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN TUKIHAKEMUS
12 TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
13 1 kpl VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / VUORINEN SAKARI / KIERTOKAPULA OY:STÄ JA JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA EROAMINEN
14 2 kpl VALTUUSTOALOITE: YLIOPPILASKIRJOITUSTEN SUORITUSPAIKAN SIIRTÄMINEN LOPPI-SALISTA VALTUUSTOSALIIN
15 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
16 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
17 ILMOITUSASIAT
18 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
19 MUUT ASIAT
20 ALOITE KUNTALAIN 43 §:N MUKAISEN MENETTELYN ALOITTAMISESTA KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.