Yleinen

Kunnanhallituksen pöytäkirja 15.4.2019

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
76 SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / VALITUS
77 1 kpl VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / KIERTOKAPULA OY:STÄ JA JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA EROAMINEN / ITSEOIKAISU MUOTOVIRHEEN JOHDOSTA
78 LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018
79 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / UPM-KYMMENE OYJ, OJAJÄRVI, LOPPI, TILA 21:52 JA TERVAKOSKI, TILA 1:1571
80 OMAKOTITALOTONTTIEN MYYNTI JA HINNOITTELU
81 ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI / ASUNTO OY LOPEN SAIRAALANMÄKI
82 1 kpl MONETRA PIRKANMAA OY:N OSAKKEEN MERKINTÄ JA LIITTYMINEN OSAKASSOPIMUKSEEN
83 1 kpl LOPEN KUNNAN LIITTYMINEN ELINVOIMAA HÄMEESEEN RY:N JÄSENEKSI
84 TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
85 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
86 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
87 ILMOITUSASIAT
88 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
89 MUUT ASIAT
90 VEROTILITYKSET 2019
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.