Yleinen

Kunnanhallituksen pöytäkirja 17.6.2019

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
123 VEROTILITYKSET 2019
124 1 kpl SARASTIA OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
125 1 kpl MAAKUNNALLISEN SOTE-KUNTAYHTYMÄN VALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA LOPEN KUNNAN OSALLISTUMINEN HANKKEESEEN
126 OSALLISTUMINEN RIIHIMÄEN VAIHTOEHTOISSELVITYSTEN LAAJENNETTUUN OHJAUSRYHMÄÄN
127 PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2019
128 JÄRVENTAUSTAN KYLÄKUITUOSUUSKUNNAN ANOMUS KUNNAN TAKAUKSEN MYÖNTÄMISEKSI VALOKUITUVERKON RAKENTAMISEN AIKAISTA VÄLIRAHOITUSTA VARTEN
129 2 kpl METSÄNMYYNTI / HARVENNUSHAKKUU / HEIKKILÄ
130 LOHKOMISLUPAHAKEMUS / LOPPI, LÄYLIÄINEN / KEIHÄSJÄRVI
131 SAUNATIEN PÄIVÄKOTITILAT / KIINTEISTÖ OY LÄYLIÄISTEN PALVELUASEMA
132 TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
133 KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA
134 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 3.6.2019
135 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
136 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
137 ILMOITUSASIAT
138 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
139 MUUT ASIAT
140 PEKOLAN LIIKENNE OY:N HAKEMUS KESÄAIKAISEN LIIKENTEEN TUKEMISEKSI
141 1 kpl LOPEN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018
142 LOPEN KUNNAN TALOUSARVION 2020 VALMISTELUPERUSTEET
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.