Yleinen

Kunnanhallituksen pöytäkirja 26.11.2018

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
207 1 kpl VASTAUS ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2017
208 TALOUSARVION 2018 MUUTOS / YLITYSOIKEUS KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TEHTÄVÄALUEELLA
209 1 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
210 TEKONURMIKENTÄN RAKENTAMINEN
211 2 kpl LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2019
212 HOIVAKOTI EEDILÄN VUOKRANMÄÄRITYS 1.1.2019 ALKAEN
213 3 kpl LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVA 2035
214 LAUSUNTO VIHDIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUKSESTA
215 LAUSUNTO VIHDIN KUNNAN STRATEGISEN YLEISKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA
216 1 kpl ELINKEINOYHTEISTYÖSOPIMUS RIIHIMÄEN TILAT JA KEHITYS OY:N KANSSA
217 1 kpl KUNNAN TAITOA OY:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ
218 LOPEN KUNNAN EHDOKAS HÄMEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY:N HALLITUKSEEN
219 OPPILASESITYSPYYNTÖ MAANPUOLUSTUSKURSSILLE
220 1 kpl SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS
221 1 kpl SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS
222 1 kpl TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
223 KUNNANTALON JOULUN JA VUODENVAIHTEEN 2018-2019 AUKIOLOAJAT
224 KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2019
225 VALTUUSTOALOITE / ÄSSÄPELIKENTTIEN VALAISEMISESTA
226 VALTUUSTOALOITE / KARTANONTIEN KEVYTLIIKENNEVÄYLÄ
227 VALTUUSTOALOITE / RATATIEN KUNTO
228 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 3.9.2018 / EEVA PYHÄLAMMI JA MUUT / KOSKIEN VAMMAISPALVELULAIN ALAISTEN JA MUIDEN TAKSIKYYTIEN VARMISTAMISTA
229 VALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 12.11.2018
230 ILMOITUSASIAT
231 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
232 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
233 KUNNANJOHTAJAN PALKAN TARKISTUS
234 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
235 MUUT ASIAT
236 VEROTILITYKSET 2018
237 ETEVA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN 14.12.2018 EDUSTAJA
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.