Yleinen

Kunnanhallituksen pöytäkirja 28.10.2019

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
190 TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2020
191 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2020
192 LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2020
193 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / UPM-KYMMENE OYJ, OJAJÄRVI, LOPPI, TILAT SANDVIK 21:58 JA OJAJÄRVENRANTA 21:61
194 1 kpl JÄRVENTAUSTAN KYLÄKUITUOSUUSKUNNAN JA LOPEN KUNNAN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS
195 2 kpl HANKINTAKAUPPAA KOSKEVA HANKINTAVUODEN 2019-2020 METSÄNMYYNTI
196 ASUNTO-OSAKKEEN MYYNTI / ASUNTO OY LOPEN SAIRAALANMÄKI
197 JATKOAIKA RAKENTAMISEEN / KIVINIEMI SAMI
198 2 kpl SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINNASSA
199 1 kpl ELINVOIMAA HÄMEESEEN RY:N ANOMUS VASTINRAHASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI
200 2 kpl LAUSUNTO RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2020-2022
201 LAUSUNTO AVOSAIRAANHOIDON HENKILÖSTÖRESURSSIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2020-2023
202 3 kpl LAUSUNTO HÄMEEN LIITON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2020-2021 JA TALOUSARVIOSTA 2020
203 SIVISTYSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
204 1 kpl TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI
205 ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / SEPPÄLÄ TIINA
206 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2021 / MUUTOKSIA KOKOONPANOSSA
207 KUNNANTALON JOULUN JA VUODENVAIHTEEN 2019-2020 AUKIOLOAJAT
208 LAUTA-, JOHTO- JA TOIMIKUNTIEN, NEUVOSTOJEN SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN JAOSTOJEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT
209 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
210 ILMOITUSASIAT
211 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
212 MUUT ASIAT
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.