Konserni- ja hallintopalvelut

Kunnanhallitus käsitteli vuoden viimeisessä kokouksessa mm. asemakaavamuutoksen laatimista ja vuokrattujen omakotitalotonttien myyntiä

Lopen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 13.12.2021 vuoden viimeiseen kokoukseen käsittelemään muun muassa asemakaavamuutoksen laatimista, kunnan verkkosivujen uudistamista ja vuokrattujen omakotitalotonttien myyntiä.

Osuuskauppa Hämeenmaa on esittänyt 19.10.2021 päivätyssä hakemuksessa asemakaavamuutoksen laatimista Kirkonkylän asemakaava-alueelle kortteliin 16. Kunnanhallitus päätti käynnistää esitetyn asemakaavamuutoksen ja hyväksyi kaavan laatijaksi Ympäristösuunnittelu Oy Pirkanmaan. Kaavamuutoksen kustannuksista vastaa Osuuskauppa Hämeenmaa. Kaavamuutosalueen mahdollisista maanomistusmuutoksista päätetään erikseen. Kunnanhallitus asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti koko kaavan laatimisvaiheen ajaksi. Kaavamuutoksesta käytetään jatkossa nimeä ”S-marketin asemakaavan muutos”.  Lopen kunta ei myy parkkialuettaan ja puistoa, mutta kyseinen alue voidaan kaavoittaa ja uudistaa parkkialueeksi joka palvelee myös S-marketia. Alue tulee toteuttaa kunnantalon yleisilmeen ja piha-alueiden tyyliin mukaisesti sisältäen myös puustoa ja viheraluetta. Hämeenmaa luovuttaa nykyisen liittymä ja kunnantalon taakse johtavan piha-alueen kunnalle veloituksetta ja se kaavoitetaan virallisesti tieksi. Kunta uudistaa samalla kunnantalon parkkialuejärjestelyjä niin että vanhat poliisiaseman parkkipaikat saadaan paremmin vain kunnantalolla asioivien käyttöön ja kunnantalon ja kirjaston välinen parkkialue varataan asiakaskäyttöön. Henkilökunnan parkkialue suunnitellaan kunnantalon takapihalle.

Kunnan verkkosivujen uudistamiselle on tarve niin saavutettavuusdirektiivin, digitaalisten palveluiden hyödyntämisen kuin viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta. Lopen kunta on kilpailuttanut yhteistyössä Hausjärven kunnan kanssa verkkosivustojen konseptoinnin ja toteutuksen. Kunnanhallitus valitsi Lopen kunnan verkkosivujen konseptoinnin ja toteutuksen sekä WordPress-alustan ylläpidon ja jatkokehittämispalvelujen tuottajaksi tarjouksen mukaisesti Geniem Oy:n.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että omakotitalotonttien vuokraajille annetaan mahdollisuus lunastaa tontit omaksi 31.12.2022 mennessä valtuuston aiemmin tonteille päättämillä hinnoilla, joista vähennetään lunastajien tonteista maksamat vuokrat. Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aiemmin tontin lunastaneille hyvitetään takautuvasti heidän toteista maksamat vuokrat.

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Lopen vanhusneuvoston päivitetyn työsuunnitelman ajalle 1.8.2021-31.5.2023, talousarvion 2021 muutosesityksiä ja Järventaustan kyläkuituosuskunnalle takauksen myöntämistä valokuituverkon rakentamisaikaista rahoitusta varten.

Kunnanhallitus käsitteli lisäksi

  • Lopen kunnan talouden ja toiminnan vuosikelloa vuodelle 2022,
  • talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjetta,
  • kuntien välistä maaseutupalveluiden tuottamista ja ostamista koskevan sopimuksen päivittämistä sekä
  • Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun yhteistyösopimusta.

Lisää näistä ja muista kokouksessa käsitellyistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 15.12.2021.

Lisätietoja antaa

Jenny Saarela
talous- ja hallintojohtaja
040 676 6422
jenny.saarela (at) loppi.fi

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.