Yleinen

Kuntalaisten ehdotusten kerääminen osallistuvan budjetoinnin kohteista on päättynyt – Kuntalaiset saavat äänestää esitetyistä ideoista 27.7. – 11.8.2020

Lopen kunnan vuoden 2020 budjettiin on varattu 20 000 euroa osallistuvaan budjetointiin.

Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä siten että asukkaat otetaan mukaan päättämään mihin taloudelliset resurssit käytetään. Summaa ei jaeta avustusten tapaan ulos, vaan kunta käyttää rahan, mutta kuntalaiset päättävät mihin se käytetään.

Valtuusto on talousarviokäsittelyssä 9.12.2019/§ 64 hyväksynyt 20 000 euron määrärahan käytettäväksi osallistuvaan budjetointiin. Osallistuvan budjetoinnin ideoiden tulee olla kunnan strategian ja sen painopisteiden mukaisia, yleishyödyllisiä ja niiden oli tuotettava iloa mahdollisimman monelle kuntalaiselle.

Osallistuva budjetointi etenee neljässä vaiheessa

Kuntalaisten ideoita kerätään 17.7.2020 saakka (Äänestys on päättynyt)

Ehdotuksia tuli 40 kpl 17.7. klo 12.00 mennessä.

Kuntalaiset saivat esittää ideoita ja ehdotuksia varatun rahasumman käyttötarkoituksista. Ehdotuksia sai esittää kuka tahansa loppilainen henkilö tai yhteisö. Ehdotuksia sai antaa

  • sähköisellä lomakkeella
  • puhelimitse kunnan Palvelupiste Rosamundaan p. 019 758 6006
  • kirjeitse Lopen kuntaan (osoite: Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi).

Valmistelutyöryhmä kokoontuu valitsemaan äänestettävät ehdotukset

Valmistelutyöryhmä kokoontuu valitsemaan ne ehdotukset, jotka ovat toteuttamiskelpoisia äänestystä varten. Kuntalaisten mahdollisuus äänestää haluamaansa ehdotusta avautuu mahdollisimman pian, kun ehdotusaika on päättynyt.

Työryhmään kuuluvat valtuuston pj. Timo Heinonen, hallituksen pj. Asko Niemelä ja valtuuston varapj. Sakari Vuorinen, sekä kunnanjohtaja Mikko Salmela.

Kuntalaiset äänestävät esitetyistä ideoista 27.7. – 11.8.2020

Kuntalaiset pääsevät äänestämään esitetyistä ideoista toteutukseen etenevät kohteet. Äänestys toteutetaan sähköisellä alustalla.

Toteutettavista kohteista tehdään päätös 17.8.2020

Toteutettavista kohteista tehdään päätös 17.8.2020 pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa, jonka jälkeen valittujen kohteiden toimeenpano käynnistetään.

Lisätietoja antaa

Mikko Salmela
kunnanjohtaja
019 758 6001
040 630 6401
mikko.salmela (at) loppi.fi

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.