Konserni- ja hallintopalvelut Yleinen

Kuntavaalien 2021 tulos

Lopen kunnan keskusvaalilautakunta on vahvistanut Lopen kunnassa 13.6.2021 toimitettujen kuntavaalien tuloksen. Lopen kunnan valtuustoon valtuustokaudeksi 1.8.2021–31.5.2025 on valittu seuraavat 27 valtuutettua ja 29 varavaltuutettua:

Kansallinen Kokoomus r.p.

Valtuutetut: Heinonen Timo, Mikkola Antti, Laukkanen Jarmo, Pyhälammi Eeva, Seppälä Tiina, Männistö Juhana, Mikkola Jarkko, Lehtinen Susa.

Varavaltuutetut: Säkkinen Eerik, Hopearuoho Sirpa, Rautiainen Aleksi, Hervala Tiia, Maunula Kari, Voivala Kati, Vilkas Laura, Kosonen Anu.

Suomen Keskusta r.p. + Suomen Kristillisdemokraatit r.p.

Valtuutetut: Kilpiäinen Jorma, Louhelainen Suvi, Ukkola Marja, Eve Anne, Niemelä Asko, Alho Aimo, Mustajoki Petri.

Varavaltuutetut: Suonurmi Riitta (KD), Myllykoski Satu, Peltomäki Marja, Kuusemo Jari, Hatakka Harri, Hovi Jori, Liljeroos Tiia.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. + Vasemmistoliitto r.p.

Valtuutetut: Salomaa Ari, Ahlqvist Leila, Rautiainen Marianna (VAS), Saikkonen Marko.

Varavaltuutetut: Kollin Ossi (SDP), Marttila Katri (VAS), Vehmas Pirkko (SDP), Tuomi Aki (VAS).

Lopen Sitoutumattomat -yhteislista

Valtuutetut: Lähde Joni, Ketonen Kaisa, Hietala-Virtanen Satu-Maria.

Varavaltuutetut: Kanerva Risto, Kuusinen Markku, Järvinen Marjo.

Perussuomalaiset r.p.

Valtuutetut: Salminen Antti, Mäkilaine Kirsi, Kindt Sami.

Varavaltuutetut: Kuivalahti Paul, Rautio Martti, Nevalainen Jarno.

Lopen Puolenpitäjät -yhteislista

Valtuutettu: Lehtilä-Salmi Heli.

Varavaltuutetut: Päivärinta Teemu, Myllymäki Into.

Vihreä liitto r.p.

Valtuutettu: Ojala Pilvi.

Varavaltuutetut: Kekki Outi, Pirttilä Satu.

Lista 27 valtuutetusta ja 29 varavaltuutetusta vertauslukuineen sekä äänimäärineen on nähtävillä Lopen kunnan ilmoitustaululla.

Ehdokkaat vertausluvuittain

Valitusoikeus

Valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen:

1) jokainen asianomaisessa kunnassa äänioikeutettu henkilö; ja

2) kuntavaaleissa kunnan jäsen.

Valitus tehdään kirjallisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle,

  • osoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna tai
  • fax: 029 56 42269 tai e‑mail: hameenlinna.hao@oikeus.fi
  • puhelin: 029 56 42200 (vaihde)

14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu eli 17.6.2021 lukien.

 

 


,

Asiasanat: kuntavaalit

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.