Kuulutus

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021.

 

Ennakkoäänestys

Kuntavaalien ennakkoäänestys Lopen kunnassa on 26.5.–8.6.2021.

Ennakkoäänestyspaikkana toimii Lopen kunnantalon pääsisäänkäynti / aulatila, Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:

ke–pe 26.–28.5.2021 klo 9.00–18.00
la–su 29.–30.5.2021 klo 10.00–14.00
ma–pe 31.5.–4.6.2021 klo 9.00–18.00
la–su 5.–6.6.2021 klo 10.00–14.00
ma–ti 7.–8.6.2021 klo 9.00–18.00

 

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Oikeusministeriö julkaisee yleisten ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja äänestysajat niissä vaalisivuillaan www.vaalit.fi. Äänestäjät voivat lisäksi tiedustella niitä ministeriön maksuttomasta palvelunumerosta 0800 9 4770. Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetetään ilmoituskortti, jossa on maininta hänen oman vaalipiirinsä alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

Koronavirustartunnan vuoksi karanteeniin määrätyille henkilöille järjestetään erillinen mahdollisuus ulkona äänestämiseen ennakkoäänestyspaikan välittömässä läheisyydessä. Ulkona tapahtuvan äänestämisen käytänteistä ja ajankohdista viestitään erikseen mm. Lopen kunnan verkkosivuilla ja lehti-ilmoituksella.

Hoivakoti Eedilässä, Hoivakoti Salmelassa, Pajukodissa, Attendo Pommeri hoivakodissa, Hoivakoti Elämänkaaressa ja Ykköskoti Huvikummussa suoritettavasta laitosäänestyksestä ilmoittaa vaalitoimikunta edellä mainittuihin laitoksiin julkipantavalla kuulutuksella.

 

Kotiäänestys Lopen kunnassa

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestys toimitetaan ajanjaksolla 26.5.–8.6.2021. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Lopen kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 klo 16.00. Ilmoittautuminen voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai käyttämällä keskusvaalilautakunnalta saatavaa lomaketta.

Puhelimitse ilmoituksia vastaanottavat ja lisätietoja antavat 19.5.2021 alkaen asianhallintasihteeri Leena Kemppinen, p. 019 758 6004 ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Katja Väistö, p. 050 520 2643 ma–pe klo 9–15. Kirjalliset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen Lopen kunnan keskusvaalilautakunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana klo 9–20 äänestäjälle erikseen ilmoitettavana aikana.

 

Äänestäminen vaalipäivänä

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021.

Posti jakaa äänioikeutetuille Digi- ja väestötietoviraston ilmoituksen, johon on merkitty kunkin äänestäjän oma äänestysalue. Lopen kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9–20:

Äänestysalue Äänestyspaikka Lähiosoite
1. Lopenkylä Lopen kunnantalo Yhdystie 5
2. Läyliäinen Läyliäisten koulu Koulutie 3
3. Topeno Topenon seurantalo Rengontie 52
4. Launonen Launosten koulu Kartanontie 8

 

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan äänestäjä on äänestyspaikassa ilmoittautuessaan velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos äänestäjällä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia.

 

Kuntavaalien ulkomainonta

Kuntavaaleja 2021 varten tarkoitetut mainokset saa Lopen kunnassa asettaa teiden varsille ja muille yleisille paikoille aikaisintaan keskiviikkona 19.5.2021. Mainokset on poistettava viimeistään tiistaina 22.6.2021.

Vaalimainoksia sijoitettaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Vaalimainokset eivät saa näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Vaalimainoksia ei saa asettaa siten, että niistä aiheutuu vaaraa liikenteelle. Mainokset on pidettävä siistissä kunnossa.

Kirkonkylässä, Launosissa, Läyliäisissä ja Topenolla vaalimainoksia ei saa asettaa muualle kuin kunnan tätä tarkoitusta varten pystyttämiin telineisiin.

 

Loppi 20.4.2021

LOPEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.