Kuulutus

Laakasalon leirintäalueen ranta-asemakaava / Muutos / Luonnosvaihe

Kaavan laatija arkkitehti Matti Liukkonen on toimittanut Salon kylän tiloja Laakasalonranta 433-411-1-1583 ja Mäntymäki 433-411-1-1534 koskevan ranta-asemakaavamuutosluonnoksen (22.9.2021) selostuksineen luonnosvaiheen käsittelyä varten. Kaavamuutosalue sijaitsee Laakasalon niemen alueella Kaartjärven rannalla.

Ranta-asemakaavaluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä Lopen kirjastossa Palvelupiste Rosamundassa ja Lopen kunnan verkkosivuilla 12.10.–11.11.2021.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloajan kuluessa osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Lisätietoja asemakaavamuutosluonnoksesta antaa maankäyttöpäällikkö Pekka Säteri, p. 019 758 6041 tai 040 330 6041, pekka.sateri@loppi.fi.

 

Loppi 12.10.2021

LOPEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.