Konserni- ja hallintopalvelut Kulttuuri ja vapaa-aika Sivistyspalvelut Sosiaalipalvelut Tekniset palvelut

Lapsiystävällinen kunta -mallin nykytilaa kartoitetaan Lopella

 Lopen kunta valittiin marraskuussa 2019 mukaan UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malliin. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. UNICEFin ja mallin tuella kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.

Lisätietoa on luettavissa kunnan verkkosivuilla

Lapsiystävällinen kunta – koordinaatioryhmän voimin käynnistetään syyskuussa 2020 mallin mukainen nykytilan kartoitus Lopella. Nykytilaa kartoitetaan viiden eri sisällöllisen teema-alueen alla: lapsen oikeudet kunnan rakenteissa, yhdenvertaisuus, lapsen etu, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä osallisuus. Nykytilan kartoitus valmistuu toukokuuhun 2021 mennessä.

Nykytilan kartoitus toteutetaan UNICEFin toimittaman indikaattorimallin mukaisesti. Koordinaatioryhmän jäsenet arvioivat sekä toimittavat edelleen toimialoilleen arvioitavaksi rakenteita ja prosesseja kuvaavia indikaattoreita. Indikaattoreita arvioidaan Lopen kunnan nykytilanteen itsearviointina hyödyntäen valmiita tasokuvauksia. Lisäksi tarkastellaan lasten hyvinvoinnin tilaa ja muutosta suhteessa kansallisiin keskiarvioihin tulosindikaat-toreiden avulla.

Nykytilan kartoitukseen osallistetaan kunnan varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa sekä lukiossa olevat 3 – 18 – vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän kanssaan työskentelevä henkilöstö. Lisäksi Lopen seurakunnan kerhoissa mukana olevat lapset ja henkilöstö osallistuvat nykytilan kartoitukseen. Syyskuun 2020 aikana toimitettavien ohjeistusten mukaisesti toteutetaan lasten oikeuksiin sekä lasten ja nuorten omiin osallistumisen mahdollisuuksiin perehdyttävä kysely. Kyselystä tehtävän koonnin tuloksia hyödynnetään osana nykytilan kartoitusta.

Nykytilan kartoituksen perusteella määritellään Lopen kuntaan tavoitteet ja toimenpiteet, joiden mukaisesti laaditaan toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti. UNICEFin lapsiystävällinen kunta – mallin tunnustuksen myöntä-mistä tavoitellaan Lopen kuntaan syksyllä 2021.

Lisätietoa antaa

Marianna Kokko                                                             

UNICEF Lapsiystävällinen kunta – koordinaattori

Lopen kunta 

p. 040 3306015

marianna.kokko@loppi.fiOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.