Avoimet työpaikat

Liikunnanohjaajan toimi

Lopen kunnan vapaa-aikatoimi hakee liikunnanohjaajaa työpariksi kunnan liikuntasuunnittelijalle. Työtehtävät painottuvat sekä liikunnanohjaustyöhön että erilaisiin suunnittelu-, hanke- ja toimistotöihin. Työntekjän tulee hallita tietotekniikan perustaidot sekä pystyä tuottamaan tiedotus-, raportointi- ja suunnittelumateriaalia. Toivomme että sinulla on myös uimaopettajan pätevyys. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Toimeen valittavalta edellytetään liikunnanohjaajan tutkintoa (AMK) tai muuta vastaavan tasoista tehtävään soveltuvaa koulutusta. Lisäksi toivomme hakijalta kykyä itsenäiseen ja tulokselliseen työskentelyyn, yhteistyötaitoja eri sidosryhmien kanssa, monipuolisia valmiuksia organisoida ja ohjata eri ikäisille suunnattua liikuntatoimintaa sekä valmiuksia työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/202 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Alkuperäiset kelpoisuustodistukset pyydetään nähtäväksi haastatteluun kutsuttavilta.

Koeaika on neljä (4) kuukautta.

Tehtäväkohtainen palkka on 2286 €/kk. Palkkaus on KVTES:in mukainen, Hinnoittelukohta on 02VAP050. Viikkotyöaika tehtävässä on 38,75 h. Työaika tasoittuu kolmen viikon jaksoissa.

Lopen kunta käyttää sähköistä rekrytointijärjestelmää, joten hakemus tulee tehdä osoitteessa www.kuntarekry.fi tiistaihin 28.1.2020 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja antaa liikunnanohjaaja Mira Sydänmaa p. 040 330 6033, mira.sydanmaa@loppi.fi tai kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Tuula Pirinen p. 040 330 6035, tuula.pirinen@loppi.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.