Yleinen

Lopella kerättiin lasten ja nuorten näkemyksiä Lapsiystävällinen kunta –mallin nykytilakartoitusta varten

Lopen kunta valittiin marraskuussa 2019 mukaan UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malliin.  Nykytilakartoituksella arvioidaan kunnan lapsiystävällisyyden ja lapsen oikeuksien toteutumisen tilaa. Tavoitteena on kartoittaa kunnassa jo hyvin olevia asioita sekä paikantaa kehittämiskohteita.  Kartoituksen tulosten pohjalta kunta asettaa Lapsiystävällinen kunta – kehittämistyönsä tavoitteet ja valitsee konkreettiset toimenpiteet toimintasuunnitelmaansa. Osana nykytilan kartoitusta kunnan tulee selvittää myös eri-ikäisten lasten ja nuorten näkemyksiä kunnan lapsiystävällisyydestä. Lasten näkemyksiä selvittämällä kunta saa tärkeää tietoa lapsille ja nuorille itselleen merkityksellisistä asioista ja kehittämiskohteista.

Mallin mukaisen nykytilan kartoitus toteutettiin Lopella syksyllä tekemällä kysely 3- 18 -vuotiaille loppilaisille lapsille ja nuorille sekä heidän kanssaan työskenteleville aikuisille. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa miten lapsiystävällisyys tällä hetkellä toteutuu Lopella.

Kyselyyn saatiin lähes 800 vastausta

Kyselyyn vastasi noin 700 lasta ja nuorta sekä noin 100 heidän kanssaan työskentelevää aikuista. Pienempien lasten (3-6 –vuotiaat) kanssa kysely toteutettiin pitämällä lasten kokouksia opettajan tai seurakunnan ohjaajan johdolla. Isommat lapset ja nuoret (7-18 –vuotiaat) pohtivat pienissä ryhmissä osallisuuden, turvallisuuden, hyvinvoinnin ja tasa-arvon teemoja opettajan johdolla.

Kehitettävää löytyi kylien välisessä tasa-arvossa

Kyselyn pohjalta osallisuus, turvallisuus, hyvinvointi ja tasa-arvo koettiin toteutuvan hyvin niin lasten ja nuorten sekä heidän kanssaan työskentelevien vastauksissa. Lapsilla ja nuorilla on paljon harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia, turvallinen ja  läsnäoleva aikuinen, turvallinen elinympäristö, kavereita, mahdollisuuksia vaikuttaa sekä yhteisöllisyyden tunne. Kehitettävää löytyi kylien välisessä epätasa-arvossa, liikenteessä, harrastus-mahdollisuuksissa sekä hyvinvointia tukevissa palveluissa.

Kyselyn tulokset Lapsiystävällinen kunta -mallin nykytilan kartoitusta varten

Kyselyn ja koosteen on toteuttanut Tampereen yliopiston kasvatustieteen maisteriopiskelija Ira Tuomainen.

Lisätietoja antaa

Marianna Kokko
varhaiskasvatuspäällikkö
019 758 6015
040 330 6015
marianna.kokko (at) loppi.fiOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.