Kuulutus

Lopen kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittäminen

Lopen kunta on päivittänyt pohjavesialueiden suojelusuunnitelman Lopen kunnan alueella sijaitsevien luokiteltujen pohjavesialueiden osalta. Pohjavesialueiden suojelu-suunnitelmaan on koottu Lopen kunnan olemassa olevat pohjavesitutkimustiedot ja tiedot pohjavesialueiden mahdollisista riskikohteista. Suojelusuunnitelman tavoitteena on turvata yhteiskunnan vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarannot. Suojelusuunnitelma toimii ohjeena mm. maankäytön suunnittelussa ja lupakäsittelyssä, mutta sillä ei ole sitovia oikeudellisia vaikutuksia. Suojelusuunnitelma on laadittu lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1263/2014) 2 a luvun mukaisesti.

Ehdotus pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaksi on nähtävillä 2.9. – 1.10.2019 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 Loppi.

Ehdotuksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksista.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 1.10.2019 klo 15.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle joko osoitteella Yhdystie 5, 12700 Loppi tai sähköisesti lopen.ymparisto@loppi.fi.

Loppi 2.9.2019

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.